Language switcher

Sa oled siin

Loomade ravi

Iga haigestunud või vigastanud loom peab saama vajalikku ravi. Selle tingimuse täitmise eelduseks on esiteks loomaomaniku õigeaegne pöördumine abi saamiseks loomaarsti poole ja teisalt loomaarsti oskused ja teadmised anda kvaliteetset veterinaarabi. Loomade ravimisel tuleb teda kaitsta välditavate kannatuste ja haigustesse nakatumise eest. Loomaarst peab kinni pidama heast veterinaarsest tavast, tagada steriilsus ning kasutada vajadusel valuvaigisteid, kaitsmaks looma välditavate kannatuste eest.

Operatsioone ja muid veterinaarseid menetlusi, sh koerte ja kasside tätoveerimist ning mikrokiipimist viib läbi veterinaararst. Lühiajalisi ja vähest valu tekitavaid lubatuid menetlusi võib läbi viia ka vastava ettevalmistusega isik, kes omab tunnistust kohase teoreetilise ja praktilise koolituse läbimise kohta.

Teoreetiline koolitus peab andma vajalikke teadmisi looma anatoomiast, füsioloogiast, kirurgiast, loomaliigile omastest käitumisharjumustest ja loomakaitsenõuetest. Praktiline koolitus peab andma lisaks teoreetilistele teadmistele oskusi viia läbi lihtsamaid veterinaarseid menetlusi. Praktilisi oskusi võib isikule õpetada ainult veterinaararsti kontrolli all.

Lubatud veterinaarsed menetlused
Keelatud veterinaarsed menetlused

Viimati uuendatud: 22. Mai 2019