Language switcher

Sa oled siin

Antibiootikumide kasutamine ja resistentsus

Antibiootikumid on ained, mis pärsivad või peatavad mikroorganismide kasvu. Just see omadus võimaldas tuua murrangu võitluses paljude haigustega, mida kuni antibiootikumide toime avastamiseni 20 sajandil, peeti ravimatuks. Tänapäeval kasutatakse antibiootikume laialdaselt nii inimeste kui loomade esinevate haiguste raviks ning ka ennetamiseks, kuid kahjuks on selgunud, et sellega on kaasnenud paljude haigusttekitavate bakterite ravimresistentsuse kujunemine.

Ravimresistentsus ehk antibiootikumiresistentsus on mikroorganismide omadus mitte alluda antibiootikumide toimele. Haigusttekitav bakter on ravimresistentne juhul, kui tal on kujunenud vastupanuvõime ühe või mitme antibiootikumi suhtes. Selle tagajärjel jäävad haigust tekitavad mikroorganismid ellu ja paljunevad edasi, andes resistentsusgeeni tulevastele generatsioonidele edasi ning just seetõttu on paljud haigused, mida lähiminevikus edukalt raviti antibiootikumidega, on nüüdseks muutunud samade vahenditega ravimatuks.

Mikroorganismide ravimresistentsuse väljakujunemist põhjustab eelkõige just antibiootikumide massiline ja sageli ka põhjendamatu kasutamine nii inim- kui ka veterinaarmeditsiinis, samuti antibiootikumide kasutamisega kaasnev keskkonnasaastatus.

Veterinaar- ja Toiduamet on 10 aasta jooksul läbi viinud ravimresistentsuse seiret Eestis. Kogutud seireandmed sisaldavad informatsiooni veistel, sigadel ja kodulindudel ning nendelt pärinevatel loomsetel saadustel esinevate Salmonella spp., Campylobacter jejuni ja Campylobacter coli isolaatide valikrühma kohta ning seiretulemused näitavad, et mikroorganismide ravimresistentsususe esinemise kasvutrend ilmneb ka Eestis.

Seega on väga oluline, et antibiootikume kasutataks arukalt, kuna see aitab pidurdada resistentsete bakterite arengut ning säilitada antibiootikumide tõhusust ka tulevaste põlvkondade ravil.

Eesti Maaülikool on välja töötanud järgmised soovitused antibiootikumide kasutamiseks:

Antibiootikumiravi juhend produktiivloomade, kodulindude ja kalade raviks - 2020. a (477.16 KB, PDF)

 

Lisainfot ravimresistentsuse kohta leiab Euroopa Komisjoni kodulehel.

Viimati uuendatud: 7. Veebruar 2020