Language switcher

Sa oled siin

Vedajate koolitus

Nõuded loomade vedamisele sätestab Nõukogu Määrus (EÜ) nr 1/2005 (PDF) 22. detsembrist 2004, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal.

Määruse artiklis 6, mis käsitleb vedajaid, öeldakse, et koduhobuslasi või koduloomadena peetavaid veiseid, lambaid, kitsi, sigu või kodulinde vedavat maanteesõidukit tohib juhtida või sellel saatjana tegutseda ainult isik kellel on pädeva asutuse poolt väljastatud vastav luba - pädevustunnistus.

Loomavedajad peavad omama  vastavat pädevustunnistust alates 5. jaanuarist 2008.

Pädevustunnistust ei nõuta vedajatelt kes veavad loomi lähtekohast kõige enam 65 km kaugusel asuvasse sihtkohta või  vedamisel loomapidajate poolt, kes kasutavad neile kuuluvaid liikureid või veovahendeid teatavat liiki loomade veoks geograafiliste tingimuste tõttu seoses hooajalise rändkarjatamisega ja talupidajate oma loomade vedamisele neile endile kuuluvate veovahenditega kõige enam 50 km kaugusele loomade pidamise kohast.

Pädevustunnistuse väljastab Veterinaar- ja Toiduamet peale vastava koolituse läbimist.

Aegunud pädevustunnistuse pikendamiseks tuleb Veterinaar- ja Toiduametile esitada vabas vormis avaldus. Pikendatakse, kui isikul puuduvad loomade veonõuete rikkumised Euroopa Liidu territooriumil.

Loomaveokijuhtide koolitust korraldab Eesti Maaülikooli Avatud Ülikool.

http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/

Osalemise huvist saab teada anda  avayl@emu.ee

Viimati uuendatud: 1. Mai 2019