Language switcher

Vähikatk

Vähikatku tekitaja on seen Aphanomyces astaci. Vähikatk omab väga olulist mõju vähimajandusele.

Haigus on letaalse kuluga st et kõik nakatunud Euroopa vähid surevad. Ameerika vähid on immuunsed ja kannavad katkuseent edasi.

Nakatumine toimub zoospooride kaudu või liigikaaslase söömisel.

Katkuseen kahjustab vähkide närvisüsteemi.

Haiguse tunnused on:

  • vähi käitumine muutub (ta liigub kangetel jalgadel);
  • vähk on väljas ka päeval;
  • tema reaktsioonid on muutunud.

Eestis katku laboratoorselt ei diagnoosita, sellepärast on Eestis toimunud massilisi vähi suremisi nimetatud katkulaadseteks.

Tõrjeks on katku leviku tõkestamine st vähkide ühest veekogust teise viimise vältimine ja vähipüügivahendite desinfitseerimine.

Haiguse sissetoomise vältimiseks tuleb rakendada bioohutusmeetmeid.

Haiguse kahtlusest ning vähide suurenenud suremusest tuleb teavitada veterinaararsti.

Rohkem infot jõevähi ja teda ohustavate võõrvähiliikide kohta leiate Maaülikooli voldikust: Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi kalakasvatuse osakonna poolt välja antud trükised (PDF)

Viimati uuendatud: 22. Mai 2019