Language switcher

Salmonelloos

Salmonelloos on koduloomade ja –lindude nakkushaigus, mille alaägeda kulu korral tekib veremürgistus, pikaldasema kulu korral aga seedetrakti põletik, mõnikord ka liigesepõletikud ja kopsupõletik. Inimene haigestub salmonelloosi tavaliselt saastunud toiduainete vahendusel.

Salmonelloosi peiteaeg on 2-8 päeva ning sõltub linnu vastupanuvõimest ning haigustekitaja tõvestatavatest omadustest.

Salmonelloosi tekitajad on keskkonnas laialt levinud. Haigust esineb sagedamini vabapidamisel peetavatel lindudel, kus keskkonna saastatuse mõju on suurem. Linnud võivad nakatuda haigustekitajaga saastunud sööda ja joogi kaudu ning kokkupuutel haigete lindude roojaga.

Lindudel jagunevad salmonelloosid kaheks rühmaks:

  • haiguseid, mis on põhjustatud Salmonella Pullorum ja Salmonella Gallinarum poolt, nimetatakse pulloroos ning tüüfus. Pulloroos on peamiselt kuni kolmenädalastel tibudel veremürgistuse ja suure suremusega kulgev haigus. Vanematel lindudel on haigus krooniline ning kulgeb ilma kliiniliste tunnusteta. Haiged tibud kuhjuvad soojusallika ümber, ei söö, on uimased, väljaheide on vedel, suled päraku ümber on kaetud kuivanud väljaheidete korpadega.  Tüüfus on peamiselt noor- ja täiskasvanud lindude haigus, mis kulgeb kõhulahtisuse, uimasuse ja kurtumisega.
  • paratüüfuse tekitajad on mitmed Salmonella perekonna bakterid, peamistelt Salmonella Enteritidis ja Salmonella Typhimurium. Raskemini põevad tibud ja noorlinnud, täiskasvanud on haiguse suhtes resistentsemad. Tibudel esinevat pulloroosi tüüfusest või paratüüfusest kliiniliste tunnuste alusel eristada ei ole võimalik. 

Haiguse kahtluse korral tuleb koheselt informeerida loomaarsti.

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019