Language switcher

Sa oled siin

Loomataudide tõrje

Loomatauditõrjeks rakendatavate meetmete eesmärgiks on ära hoida ja likvideerida loomade nakkushaigusi ning kaitsta inimest loomade kaudu levivate haiguste eest. Nende meetmete üheks oluliseks alustalaks on loomatauditõrje eeskirjad.
 

LOOMATAUDITÕRJE EESKIRJAD

Loomatauditõrje eeskirjades sätestatakse tegutsemisjuhised erinevate loomataudide ennetamiseks ja tõrjeks ning taudikahtlastelt ja taudistunud loomadelt pärinevate saaduste käitlemiseks.
Loomatauditõrje eeskirjad on kohustuslikud täitmiseks kõigile loomapidajatele, loomsete saaduste käitlejatele, loomataudi levialal viibivatele isikutele, järelevalveametnikele, volitatud veterinaararstidele, tegevusluba omavatele veterinaararstidele ja veterinaarlaboratooriumidele ning teistele oma tööülesannete tõttu loomatauditõrjega seotud isikutele.
Loomatauditõrje eeskirjad kehtestab põllumajandusminister.

LOOMATAUDITÕRJE SITUATSIOONPLAAN

Loomatauditõrje situatsioonplaan (2.71 MB, PDF) on eriti ohtlike loomataudide puhkemisel rakendatav tõrjemeetmete täpsustatud kava loomataudi kiireks ja efektiivseks likvideerimiseks. Kui järelevalveasutuse hinnangul on vajalik, siis koostatakse ja rakendatakse situatsioonplaani ka eriti ohtlike loomataudide nimekirjas nimetamata loomataudi likvideerimiseks.
Situatsioonplaani koostab ning selle tegelikkusele vastavuse eest vastutab Veterinaar- ja Toiduamet.
Situatsioonplaanis sisaldab:

  • tegevusi riikliku loomatauditõrje komisjoni moodustamise kohta ja kohalike loomatauditõrje komisjonide nimekirju;
  • üksikasjalikku informatsiooni loomatauditõrjes osalevate isikute (sealhulgas nende kvalifikatsiooni ja kohustuste) kohta;
  • infot kontakteerumisvõimaluste ja vajaliku varustuse ja materjali kohta;
  • üksikasjalikke juhiseid loomataudi kahtluse või loomataudi puhkemise korral tegutsemiseks (sh loomakorjuste kõrvaldamiseks);
  • õppeprogramme;
  • infot laborite ja nende võimaluste/valmisoleku ning proovide kiire transpordi võimaluste kohta laboratooriumisse;
  • teavet konkreetsete loomataudide tõrjeks vajaminevate vaktsiinide koguste ja nende hankeallikate kohta;
  • erinevate ametiasutuste loomataudi likvideerimisalase koostöö põhimõtteid.

TÕRJE TEGEVUSJUHENDID

Tõrje tegevusjuhendid koostatakse ja kinnitatakse Veterinaar- ja Toiduameti poolt. Need sisaldavad üldjuhiseid konkreetse haiguskahtluse puhul sh proovide võtmiseks ja laboratooriumisse saatmiseks ning haigusest teavitamiseks; tegevusjuhiseid haiguskoldes ( karantiini ning ohustatud ja järelvalvetsooni kehtestamist, olukorrale üldhinnangu andmist, loomade surmamist, rümpade ja saastunud materjali hävitamist, sanitaarmeetmeid, tingimusi hoonete taasasustamisel jms); tegevusjuhiseid järelevalvetsoonis (hinnanguid piirkonna loomapidamisettevõtetele; järelevalvetsoonis kehtivad kitsendusi); infot erakorralise vaktsineerimise kohta jms.

Tegevusjuhendid ja nende lisad

Viimati uuendatud: 15. Aprill 2020