Language switcher

Sa oled siin

Loomatauditõrjega tekkinud kahju hüvitamine

Loomapidajale hüvitatakse loomataudi tõrjega seoses tekkinud järgmine kahju (taudikahju):

 • ettekirjutuse alusel tapetud (sealhulgas kontrolltapetud, hukatud ning loomataudi tõttu hukkunud) looma väärtus;
 • ettekirjutuse alusel hävitatud seadme, sööda, pakkematerjali, piima ja munade väärtus.

Kahju hüvitatakse Vabariigi Valitsuse reservist riigieelarve vahenditest.

Kahju hüvitatakse järgmiste nimetatud loomataudide tõrje korral:

 • hobuste aafrika katk
 • Venezuela hobuste viiruslik entsefalomüeliit
 • kõrge patogeensusega lindude gripp
 • lammaste ja kitsede rõuged
 • lammaste katarraalne palavik
 • Newcastle'i haigus e lindude aasia katk
 • nodulaarne dermatiit
 • Rift Valley palavik
 • sigade aafrika katk
 • sigade klassikaline katk
 • sigade vesikulaarhaigus
 • suu- ja sõrataud
 • veiste katk
 • veiste kontagioosne pleuropneumoonia
 • vesikulaarne stomatiit
 • väikemäletsejaliste katk
 • veiste brutselloos
 • veiste tuberkuloos
 • veiste enzootiline leukoos
 • lammaste-kitsede brutselloos (B. melitensis)
 • siberi katk
 • marutaud
 • transmissiivsed spongiformsed entsefalopaatiad (TSE)
 • madala patogeensusega lindude gripp

Taudikahju suurus määratakse järgmiselt:

 • looma ( väljaarvatud aretuslooma) arvestuslik väärtus
 • aretuslooma puhul eksperdiarvamuse alusel määratud aretuslooma väärtus
 • seadme, sööda, pakkematerjali, piima ja munade puhul nende tegelik väärtus

Loomapidajal tuleb esitada taudikahjutoetuse saamiseks Veterinaar- ja Toiduametile taotlus kümne tööpäeva jooksul ettekirjutuse alusel looma tapmise päevast arvates. Taotlusele tuleb juurde lisada kahju suurust tõendavad dokumendid.

Veterinaar- ja Toiduamet vaatab taotluse ja sellele lisatud dokumendid läbi ning kontrollib esitatud andmete õigsust asjakohaste dokumentide ja andmekogude alusel. Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine otsustakse kümne tööpäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates. Kui taotlus rahuldatakse, siis esitab Veterinaar- ja Toiduamet kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest alates põllumajandusministrile andmed Vabariigi Valitsuse reservist raha eraldamise vajaduse kohta koos üksikasjaliku arvestuse ja asjakohase eelarvega ning põhjendusega raha kasutamise kohta.

Põllumajandusministeerium edastab nende andmete põhjal Rahandusministeeriumile taotluse Vabariigi Valitsuse reservist loomatauditõrjel tekkinud kahju hüvitamiseks taudikahjutoetuse maksmiseks.

Loomatauditõrjega seoses tekkinud kahju hüvitatakse kuni 100% ulatuses.

Viimati uuendatud: 30. Aprill 2019