Language switcher

Sa oled siin

Loomsed kõrvalsaadused ja neist saadud tooted

Loomsed kõrvalsaadused on loomade terved kehad või nende osad, loomsed saadused või muud loomset päritolu saadused. Loomsed kõrvalsaadused tekivad peamiselt inimtoiduks mõeldud loomade tapmisel, toidu valmistamisel ja töötlemisel ning surnud loomade kõrvaldamisel. Loomsete kõrvalsaaduste töötlemise tulemusena saadakse loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooted. Loomseid kõrvalsaadusi liigitatakse vastavalt inimeste ja loomade terviseriski tasemele 1., 2. ja 3. kategooria materjaliks.

Loomsete kõrvalsaaduste ja nende töötlemise tulemusena saadud toodete käitlemine peab toimuma vastavuses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 (1.46 MB, PDF) (määrus (EÜ) nr 1069/2009) ja selle rakendusmääruse – Komisjoni määruse (EL) nr 142/2011 (7.73 MB, PDF) (määrus (EL) nr 142/2011) – nõuetega.

Määruste (EÜ) nr 1069/2009 ja (EL) nr 142/2011 nõuded kehtivad kõikide loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete suhtes, mida ei kasutata inimtoiduks õigusaktide alusel või ettevõtja otsusel.

Erandina ei laiene üldjuhul nõuded järgmiste loomsete kõrvalsaaduste suhtes:

  • metsloomade (v.a ulukid, keda kütitakse inimtoiduks) terved kehad ja kehaosad
  • jahindussaadused, mis jäetakse peale tapmist metsa
  • väikeses koguses kütitud ulukite kõrvalsaadused ja liha
  • tõuaretuseks ettenähtud munarakud, embrüod ja sperma
  • piim, ternespiim ja piimatooted päritolupõllumajandusettevõttes
  • pehme koe ja lihata karpide või koorikloomade kojad ja koorikud
  • merel püügitegevuse käigus tekkivad ohutud kõrvalsaadused
  • põllumajandusettevõttes eratarbimiseks mõeldud toores lemmikloomatoit
  • jaekaubanduses kohapeal valmistatud toores lemmikloomatoit
  • loomade väljaheited ja uriin (v.a sõnnik)

Üldjuhul ei laiene määruse nõuded ka toidujäätmetele st toitlustusettevõtetest ja kodumajapidamiste köökidest pärinevatele toidujäätmetele (sh kasutatud toiduõli). Nõuded kehtivad toidujäätmetele juhul, kui need pärinevad rahvusvahelistel liinidel sõitvatest transpordivahenditest või kui toidujäätmed on ettenähtud söötmiseks loomadele või töötlemiseks loomsete kõrvalsaaduste töötlemisettevõttes, töötlemiseks biogaasiks või komposteerimiseks.

Alates hetkest, mil loomsete kõrvalsaadused tekivad,  peab nende kogumine, tuvastamine, transportimine, käitlemine, kasutamine ja kõrvaldamine toimuma määruste (EÜ) nr 1069/2009 ja (EL) nr 142/2011 nõuete kohaselt. Loomsete kõrvalsaaduste ja neist saadud toodete käitlemine peab määruse (EÜ) nr 1069/2009 artiklite 23 ja 24 alusel vastavalt ettevõtte tegevusele olema tunnustatud või registreerimise eesmärgil teavitatud.

Loomseid kõrvalsaadusi ja neist saadud tooteid käitlevate ettevõtete üle teostab järelevalvet määrustes EÜ) nr 1069/2009 ja (EL) 142/2011 nimetatud pädeva asutusena Veterinaar- ja Toiduamet. Regulaarsed ametlikud kontrollid hõlmavad  ettevõttes kohapeal hügieenitingimuste, enesekontrolli, käitlemise, jälgitavuse, identifitseerimisnõuete ja teiste nõuete hindamist ning vajadusel proovivõttu määruste (EÜ) nr 1069/2009 ja 142/2011 nõuete täitmise kontrolliks.

Viimati uuendatud: 19. Mai 2019