Language switcher

Andmeregister

Andmeregistrit peab pidama loomsete kõrvalsaaduste või neist saadud toodete:

 • lähetaja (päritoluettevõte);
 • transportija;
 • vastuvõtja (sihtettevõte).

Erandina ei pea andmeregistrit pidama järgmiste kõrvalsaaduste liikumise kohta:

 • väetised ja mullaparandusained, mis müüakse jaemüüjalt otse lõpp-kasutajale;
 • piimatööstustele tagastav piim või piimatooted;
 • põllumajandusettevõtete vahel veetav sõnnik;
 • pakendatud ja turule lubatud segasööt;
 • 3. kategooria tooted, mis turustatakse otse jaemüüjalt lõpp-tarbijale (nt lemmikloomatoit).

ANDMED, MIS TULEB REGISTREERIDA

Loomsete kõrvalsaaduste või neist saadud toodete lähetaja (päritoluettevõte) peab registreerima:

 • väljaviimise kuupäev;
 • kogus;
 • vedaja andmed (nimi, aadress, tunnustamise/registreerimise number);
 • vastuvõtja andmed (nimi, aadress, tunnustamise/registreerimise number);
 • loomaliik (kui kõrvalsaadused lähevad söödaks);
 • kõrvamärgi number (tervete loomakehade või peade korral).

Erand: kui on olemas ja koheselt esitatavad kõik kaubadokumendi koopiad, siis piisab sellest, kui registreeritakse ainult vedaja ja vastuvõtja andmed (nimi, aadress, tunnustamise/registreerimise number).

Loomsete kõrvalsaaduste või neist saadud toodete transportija peab registreerima:

 • päritolukohast väljaviimise kuupäev;
 • kogus;
 • päritolukoha andmed (nimi, aadress, vajadusel tunnustamise/registreerimise number);
 • vastuvõtja andmed (nimi, aadress, tunnustamise/registreerimise number);
 • loomaliik (kui kõrvalsaadused lähevad söödaks);
 • kõrvamärgi number (tervete loomakehade või peade korral).

Erand: kui on olemas ja koheselt esitatavad kõik kaubadokumendi koopiad, siis piisab sellest, kui registreeritakse ainult päritolukoha andmed (nimi, aadress, vajadusel tunnustamise/registreerimise number).

Loomsete kõrvalsaaduste või neist saadud toodete vastuvõtja (sihtettevõte) peab registreerima:

 • vastuvõtmise kuupäev;
 • kogus;
 • päritolukoha andmed (nimi, aadress, vajadusel tunnustamise/registreerimise number);
 • vedaja andmed (nimi, aadress);
 • loomaliik (kui kõrvalsaadused lähevad söödaks);
 • kõrvamärgi number (tervete loomakehade või peade korral).

Erand: kui on olemas ja koheselt esitatavad kõik kaubadokumendi koopiad, siis piisab sellest, kui registreeritakse ainult kõrvalsaaduste vastuvõtmise kuupäev.

ERINÕUDED TEATUD JUHTUDEL

 • Põletus- ja koospõletusettevõttes tuleb registreerida ka andmed põletamise kohta (kogus, kuupäev, kategooria).
 • Eriotstarbelisel söötmisel tuleb registreerida ka kasutatud kogus, andmed söödetud loomade kohta, kasutamise kuupäev.
 • Karusloomade liigisisesel söötmisel tuleb registreerida täiendavalt karusloomade, keda söödetakse, arv ja rümpade, mida kasutatakse sööda valmistamisel, arv ning andmed iga saadetise kohta.
 • Lihakondijahu või töödeldud loomset valku sisaldava või sellest saadud väetise või mullaparandusaine kasutamisel tuleb registreerida lisaks ka kasutatud kogused, maapinnale laotamise koht ja kuupäev ja kuupäev, mil kariloomade lasti sellele maa-alale või  sealt haljassööta neile niideti.
 • Töötlemisettevõte, mis toodab kalajahu vm veeloomadest saadud sööta peab pidama täiendavalt igapäevast arvestust toodetud koguste, päritoluliigi, tootmismeetodi ja kasvandusekalade puhul teadusliku nimetuse kohta.
 • Kõrvalises piirkonnas, juurdepääsuta piirkonnas ja mesilaste/mesindussaaduste kohapeal põletamisel või matmisel tuleb registreerida lisaks maetud/põletatud kõrvalsaaduste kogus, kategooria ja liik ning matmise/põletamise kuupäev ja koht.
 • Kogumiskeskuses peab pidama täiendavat arvestust käideldud koguste, lõppkasutajate (materjali saajate) ning lähetamise kuupäevade ja lähetatud koguste kohta.
Viimati uuendatud: 19. Mai 2019