Language switcher

Identifitseerimine

Loomseid kõrvalsaadusi ja neist saadud tooteid (kõrvalsaadusi) tuleb hoida eraldi ja identifitseerituna.

Ladustamise ja transpordi ajal peab olema kõrvalsaaduste pakendil, mahutil või veokil järgnev märgistus:

  • kategooria tähis (I, II või III)
  • järgnev märgistustekst: 

3. kategooria materjali puhul: „MITTE INIMTOIDUKS

2. kategooria materjali puhul: „MITTE LOOMATOIDUKS

1. kategooria materjal puhul: „AINULT KÕRVALDAMISEKS

Märgistustekstide erijuhud:

  • Piima, piimapõhiste toodete, piimasaaduste puhul kasutatakse märgistusteksti: „mitte inimtoiduks“. Identifitseerida ei ole vaja piima ja piimatooteid, mis tagastatakse piimatööstusele.
  • Orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete puhul: „orgaanilised väetised ja mullaparandusained – põllumajandusloomade karjatamine ja põllukultuuride kasutamine haljassöödana keelatud vähemalt 21 päeva pärast maapinnale laotamist“. Kui orgaanilisi väetisi või mullaparandusaineid turustatakse kuni 50 kg müügipakendites või kuni 1000 kg kottides põllumajandusettevõttele, kuhu on riskihindamise tulemusena lubatud seda turustada, tuleb kasutada märgistust „Mitte laotamiseks maale, kuhu pääsevad põllumajandusloomad“.
  • Sõnniku ja seedetrakti puhul kasutatakse märgistustekstina sõna „sõnnik“. Kui sõnnikut transporditakse Eestis asuvate põllumajandusettevõtete vahel, siis ei ole identifitseerimine eraldi nõutud.
  • Töötlemata lemmikloomatoidu puhul tuleb kasutada märgistust „ainult lemmikloomatoiduks“.
  • Kui II kategooria kõrvalsaadused on mõeldud eriotstarbeliseks söötmiseks (nt karusloomadele), siis tuleb kasutada märgistust: „söötmiseks ….“ ja punktiiri asemele tuleb kirjutada loomaliik, kelle söötmiseks see mõeldud on.
  • Eelnimetatud viisil identifitseerimine ei ole nõutud pakendatud segasööda puhul.

Kauplemisel liikmesriikide vahel peab pakend, mahuti või veok või neile kantud etikett olema silmatorkavalt ja kustumatu värvikoodiga tähistatud vastavalt kategooriale:

I kategooria: must

II kategooria: kollane

III kategooria: suure sinisesisaldusega roheline

Viimati uuendatud: 19. Mai 2019