Language switcher

Püsimärgistusaine

Püsimärgistusaine on glütserooltriheptanaat (GTH).

Püsimärgistusainega tuleb märgistada:

  • 1. kategooria töötlemisel saadud tooteid;
  • 2. kategooria töötlemisel saadud tooteid.

Minimaalne sisaldus peab olema 250 mg/kg rasva kohta. Nimetatud sisalduse vastavust tuleb regulaarselt kontrollida enesekontrolli raames.

GTHga ei pea märgistama erandjuhtudel järgmiseid tooteid:

 

  • vedeltooted, mis lähevad otse komposteerimisele või biogaasitehasesse;
  • karusloomade liigisiseseks söötmiseks mõeldud sööta;
  • biodiislikütust;
  • suletud konveiersüsteemi abil koheselt põletamisele või koospõletamisele minevat materjali;
  • suletud konveiersüsteemi abil koheselt alternatiivmeetodil töötlemisele minevat materjali;
  • teadustööks mõeldud materjali.
Viimati uuendatud: 19. Mai 2019