Language switcher

Põllumajandusloomade sööt

Söödana on võimalik kasutada loomseid kõrvalsaadusi (näiteks vadak või endine toit) ja nende erineval töötlemisel saadud tooteid (näiteks kollageen, veretooted, sulatatud rasvad).

Kui töötlemiseks on kasutatud loomsete kõrvalsaaduste klassikalist töötlemismeetodit, siis nimetatakse saadavat toodet, mida võib kasutada kas kohe söödamaterjalina või söötade tootmiseks, töödeldud loomseks valguks (näiteks kalajahu, sulejahu, verejahu). Töödeldud loomse valgu tootmine tohib toimuda ainult selleks loomsete kõrvalsaaduste määruse alusel tunnustatud ettevõttes.

Põllumajandusloomade söötmise puhul loomsete kõrvalsaaduste ja/või neist saadud toodetega (sealhulgas töödeldud loomse valguga) kehtivad kindlad kasutuspiirangud:

  • põllumajandusloomade (välja arvatud karusloomad ja tehistingimustest peetavad kalad) söötmine töödeldud loomse valguga, mis on saadud sama liigi loomade kehadest ja kehaosadest, on keelatud;
  • tehistingimustes peetavate kalade söötmine töödeldud loomse valguga, mis on saadud sama liiki tehistingimustes peetavatelt kaladelt, on keelatud;
  • põllumajandusloomade söötmine haljassöödaga, mis on saadud pinnalt, mida on väetatud loomsetest kõrvalsaadustest või neist saadud toodetest saadud orgaaniliste väetiste või mullaparandusainetega (muu kui sõnnik), on keelatud 21 päeva peale sellise väetise kasutamist;
  • põllumajandusloomade (välja arvatud karusloomade) söötmine toidujäätmetega või sellise söödaga, mis sisaldab toidujäätmeid või on saadud toidujäätmetest, on keelatud.

Karusloomafarmis rebaste ja kährikute söötmine sama liigi loomadelt saadud materjaliga on Eestis erandina võimalik, kui selline materjal on eelnevalt töödeldud tunnustatud töötlemisettevõttes ning farmis on rakendatud TSE järelevalvesüsteem (sealhulgas loomade uurimine TSE suhtes).

Loomsetest kõrvalsaadustest või neist saadud toodetest saadud või neid sisaldava söödamaterjali või segasööda käitlemisel tuleb lisaks söödaalaste õigusaktide nõuetele kinni pidada ka loomsete kõrvalsaaduste määruse nõuetest. Need nõuded hõlmavad ennekõike jälgitavuse tagamist ning risttaastumise ärahoidmist ning kasutamise korral ka eelnimetatud kasutuspiirangutest kinni pidamist.

Alates jaekaubanduse etapist ja/või etapist, kus söödamaterjalist on saanud pakendatud ja turule lubatud segasööt, siiski enam loomsete kõrvalsaaduste määruse üldnõudeid ei rakendata. Kasutuspiiranguid puudutavad nõuded sööda kasutamisel kehtivad aga alati.

Viimati uuendatud: 20. Mai 2019