Language switcher

Sa oled siin

Orgaanilised väetised ja mullaparandusained

Orgaanilise väetise kasutamise eesmärk on säilitada ja parandada taimede toitumistingimusi. Mullaparandusained on mõeldud mulla füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste omaduste säilitamiseks või parandamiseks. Kasvusubstraat on muld (sh istutusmuld), mida kasutatakse mulla asukohast sõltumata taimede kasvatamiseks.

Orgaanilised väetised või mullaparandusained võivad koosneda või sisalda järgmisi loomseid kõrvalsaadusi või neist saadud tooteid:

  • kompost;
  • biogaasi käärimisjäägid;
  • (töödeldud) sõnnik;
  • seedetrakti sisu;
  • 2. kategooria lihakondijahu;
  • 3. kategooria töödeldud loomne valk;
  • lubjatud või pikeldatud nahad ja nende lõikamisjäägid;
  • sarvedest, kapjadest või sõrgadest saadud kõrvalproduktid või tooted jne.

Kui orgaaniline väetis või mullaparandusaine koosneb või sisaldab loomseid kõrvalsaadusi või neist saadud tooteid, tuleb tagada materjali käitlemisel (sh tootmisel, ladustamisel, turustamisel, kasutamisel) loomsete kõrvalsaaduste määruste – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 ja komisjoni määruse (EL) nr 142/2011 - nõuete täitmine.

Loomsete kõrvalsaaduste määruste nõudeid ei rakendata selliste müügivalmis kasvusubstraatide puhul, mis sisaldavad:

  • alla 5 mahuprotsendi loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooteid (välja arvatud töödeldud sõnnik);
  • alla 50 mahuprotsendi töödeldud sõnnikut.

Rohkem infot:

Piirangud 2. kategooria lihakondijahu ja/või 3. kategooria töödeldud loomset valku sisaldavate või neist koosnevate orgaaniliste väetise või mullaparandusainete turustamisel

Orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete tootmine

Orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete ladustamine, transport ja jaemüük

Orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete kasutamine

Viimati uuendatud: 22. Mai 2019