Language switcher

Ladustamine, transport ja jaemüük

Ladustamine

Orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete ladustamine peab toimuma vastava tegevusloaga ladustamisettevõttes.

Ladustamisettevõte peab olema heas korras ning selle ruumid,  seadmed ja vahendid peavad olema puhastatavad ja desinfitseeritavad. Ettevõttes peab olema rakendatud toimiv kahjuritõrjeplaan ning puhastamise- ja desinfitseerimise plaan.

Tooteid tuleb hoida ladustamisel kaitstuna saastumise eest, ja kui tegu on lõpp-tarbijale müümiseks mõeldud orgaaniliste väetiste või mullaparandusainetega, peavad need ladustamise ajal olema pakendatud sobivatesse pakenditesse või kottidesse.

Orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete ladustamisel ja turustamisel tuleb tagada samuti loomsete kõrvalsaaduste jälgitavuse nõuete täitmine.

Transport ja jaemüük

Orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete transportimiseks või jaemüügiks peab ettevõte olema oma tegevusest teatanud järelevalveasutusele majandustegevusteatisega. Orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete transpordil ja jaemüügil tuleb tagada loomsete kõrvalsaaduste jälgitavuse nõuete täitmine.

Erandina ei pea tegevusest teatama ja täiendavaid jälgitavuse nõudeid täitma sellised transpordi- ja jaemüügiettevõtted, mis käitlevad ainult kuni 50 kg suurustesse lõpp-tarbija pakenditesse pakendatud orgaanilisi väetisi või mullaparandusaineid. Erand ei kehti selliste orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete korral, mis koosnevad või sisaldavad 2. kategooria lihakondijahu või 3. kategooria töödeldud loomset valku.

Viimati uuendatud: 19. Mai 2019