Language switcher

Tootmine

Orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete tootmine peab toimuma vastava tegevusloaga ettevõttes - näiteks komposti tootmine tegevusloaga kompostimisjaamas; 2. kategooria lihakondijahu tootmine tegevusloaga töötlemisettevõttes; segamine ja pakendamine tegevusloaga väetiste tootmisettevõttes jne.

Orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete tootmisettevõte peab olema heas korras ning selle ruumid,  seadmed ja vahendid peavad olema puhastatavad ja desinfitseeritavad. Ettevõttes peab olema rakendatud toimiv kahjuritõrjeplaan ning puhastamise- ja desinfitseerimise plaan.

Tootjad peavad tagama, et orgaanilised väetised ja mullaparandusained on enne turule laskmist puhastatud haigustekitajatest ja vastavad mikrobioloogilistele nõuetele (sh tootes ei tohi olla Salmonella spp).

Tooteid tuleb hoida kaitstuna saastumise eest, ja kui tegu on lõpp-tarbijale müümiseks mõeldud orgaaniliste väetiste või mullaparandusainetega, peavad need ladustamise ajal olema pakendatud sobivatesse pakenditesse või kottidesse.

Orgaanilised väetised ja mullaparandusained tuleb märgistada tekstiga „Orgaanilised väetised või mullaparandusained. Põllumajandusloomade karjatamine ja põllukultuuride kasutamine haljassöödana keelatud vähemalt 21 päeva pärast maapinnale laotamist“. Sellist märgistust ei pea esitama, kui:

  • tegu on lõpp-tarbijale mõeldud kuni 50 kg suurustesse pakenditesse pakendatud toodetega;
  • kuni 1000 kg suurustes kottides toodete puhul, kui järelevalveasutus on lubanud selle toote kasutamist maal laotamiseks, ning kottide märgistusel on kirjas, et need ei ole mõeldud laotamiseks maale, kuhu pääsevad põllumajandusloomad.

Orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete tootmisel ja turustamisel tuleb tagada samuti loomsete kõrvalsaaduste jälgitavuse nõuete täitmine.

Viimati uuendatud: 19. Mai 2019