Language switcher

Turustamise piirangud

Orgaaniliste väetiste või mullaparandusainete tootmiseks kasutatav 2. kategooria lihakondijahu peab olema töödeldud eelnevalt rõhu all steriliseerimise teel ja püsimärgistatud glütserooltriheptanaadiga (GTH-ga).

Orgaaniliste väetiste või mullaparandusainete tootmiseks kasutatav 3. kategooria töödeldud loomne valk peab olema töödeldud eelnevalt kas rõhu all steriliseerimise teel või kasutades muud klassikalist töötlemismeetodit, mis on nimetatud komisjoni määruse (EL) nr 142/2011 IV lisa III peatükis.

Orgaanilised väetised ja mullaparandusained, mis sisaldavad 2. kategooria lihakondijahu või 3. kategooria töödeldud loomset valku, või mis koosnevad nendest materjalidest, tuleb enne turule laskmist segada sellise ainega, mis muudab saadava segu  vastuvõetamatuks loomale söödana või selle kasutamine söödana on muul viisil takistatud. Samas peab see aine olema ohutu keskkonnale.

Kuna Eestis ei ole ühtegi sellist ainet heaks kiidetud, on lubatud selliste orgaaniliste väetiste või mullaparandusainete, mis on saadud või koosnevad 2. kategooria lihakondijahust või 3. kategooria töödeldud loomsest valgust, turustamine ainult:

Viimati uuendatud: 19. Mai 2019