Language switcher

Tegevusest teatamine

Tegevusest teatamiseks peab ettevõtja või kasutaja esitama tegevuskoha järgse maakonna veterinaarkeskusele majandustegevusteate (73 KB, DOC), millel on vähemalt järgmised andmed:

  • ettevõtja/kasutaja nimi ja isiku- või registrikood;
  • ettevõtja/kasutaja (juriidiline) aadress;
  • ettevõtja/kasutaja sidevahendite (telefon, faks, elektronpost) kontaktandmed;
  • tegutsemiskoha aadress;
  • vastutava isiku nimi ja kontaktandmed;
  • käideldava materjali liik;
  • käideldava materjali täpsem kirjeldus;
  • käideldava materjali kategooria ning vajadusel liigi täpsustav kirjeldus;
  • käitlemistoimingu laad.

Majandustegevusteade tuleb esitada enne tegevuse alustamist.

Majandustegevusteate saab tuua kohapeale maakonna veterinaarkeskusesse, saata see postiga või edastada digitaalselt allkirjastatuna e-postiga.

Veterinaar- ja Toiduamet koostab majandustegevusteate registreerimise kinnitamiseks vastuskirja 5 tööpäeva jooksul, mis saadetakse ettevõtjale või kasutajale posti teel, elektroonselt digiallkirjastatuna või antakse see üle allkirja vastu kohapeal.

Koos kinnituskirjaga antakse ettevõtjale või kasutajale registreerimise number ning ettevõtja või kasutaja andmed kantakse loomsete kõrvalsaaduste ettevõtete nimekirja.

Olulistest muudatustest ja tegevuse lõpetamisest peab ettevõtja või kasutaja samuti teatama esitades sellesisulise kirjaliku teate samuti maakonna veterinaarkeskusele (posti teel, tuues kohapeale või digitaalselt allkirjastult e-posti teel).

Viimati uuendatud: 19. Mai 2019