Language switcher

Sa oled siin

Mesilaste eksport ja import

Mesilaste eksport

Mesilasi tohib viia riiki, mis ei ole Euroopa Liidu riik (eksportida), PRIAs registreeritud ehitisest, millele ei ole kehtestatud mesilaste liikumist piiravat keeldu või kitsendust. Mesilas peab olema läbi viidud järelevalve raames kõik vajalikud uuringud ja menetlused.

Täpsemad nõuded ekspordile kehtestab sihtriik. Tulenevalt nendest nõuetest viib järelevalveametnik või volitatud veterinaararst läbi vajalikud uuringud ja peale uuringutele järgnevat mesila kontrolli väljastatakse tegevuskohajärgse maakonna veterinaarkeskuse poolt saadetise kohta loomatervisesertifikaat, mis peab olema mesilastega kaasas kuni sihtkohani.

Mesilaste import

Nõuded ja piirangud mesilaste toomisele riigist, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik (importimisele), kehtestab sihtriigi järelevalveasutus.

Mesilasi tohib tuua Eestisse vaid sellistest kolmandatest riikidest, mis on nimetatud komisjoni määruse (EL) nr 206/2010 II lisa 1. osas. Lisaks peab nimetatud riigis olema kogu riigi või asjaomase territooriumi ulatuses teatamise kohustus ameerika haudmemädaniku, tarumardika ja Tropilaelapsspp. lesta liigi kohta.

Importida on lubatud ainult Apis mellifera liiki kuuluvaid mesilasi ning saadetis peab sisaldama tarusid, milles on igaühes on mesilasema koos kõige rohkem 20 saatjaga.

Saadetisega peab kuni sihtkohani olema kaasas veterinaararsti koostatud veterinaarsertifikaat.

Täpsemat informatsiooni mesilaste impordi kohta saab tegevuskohajärgse maakonna veterinaarkeskusest.

Mesilasvaha kärje kujul importimine on keelatud!

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019