Language switcher

Sa oled siin

Mesilastega kauplemine liikmesriikide vahel

Teise liikmesriiki tohib viia ainult mesilasi liigist Apis mellifera.

Mesilasi tohib viia teise liikmesriiki PRIAs registreeritud ehitisest, millele ei ole kehtestatud mesilaste liikumist piiravat keeldu või kitsendust ameerika haudmemädaniku esinemise tõttu.

Mesilastega peab kaasas olema kuni sihtkohani loomatervisesertifikaat, mille väljastab tegevuskohajärgse maakonna veterinaarkeskus peale vajalike uuringute teostamisele järgnevat veterinaarset kontrolli.

Samad nõuded kehtivad ka siis, kui mesilasi tahetakse tuua Eestisse teisest liikmesriigist.

Mesilastega kauplemise veterinaarnõuded on kehtestatud põllumajandusministri määruse nr 99 „Veterinaarnõuded muude loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega kauplemisel“ paragrahvis 5.

Seoses väikese tarumardika leiuga Itaalias on välja antud komisjoni rakendusotsus nr 2014/909/EL. Rakendusotsusest tulenevalt on keelatud teistesse liikmesriikidesse meemesilaste, kimalaste, mesinduse töötlemata kõrvalsaaduste, mesindustarvikute ja inimtoiduks ettenähtud kärjemee toomine Itaalia Calabria maakonnast.

Täpsemat lisainformatsiooni saab küsida tegevuskohajärgse maakonna veterinaarkeskusest.

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019