Language switcher

Sa oled siin

Üldised ohutusmeetmed mesilas

Bioohutusmeetmete eesmärk on mesilas nakkushaiguste levimise vältimine.

Mesiniku kohustused:

  • korralda isiku ja veovahendite liikumine nii, et vältida nakkuse sissetoomist mesilasse;
  • ära luba kõrvalisi isikuid mesilasse;
  • ära luba välisriigist saabunud isikut mesilasse enne, kui vähemalt 48 tundi on möödunud tema Eestisse saabumisest;
  • hoia vajadusel mesilasse juurde toodav mesilaspere olemasolevatest mesilasperedest eraldi;
  • hoia haige mesilaspere eraldi tervetest;
  • korralda sööda ja muu materjali ohutu käitlemine nakkuse leviku vältimiseks;
  • korralda näriliste ja putukate tõrjet;
  • takista metsloomade ja hulkuvate loomade pääsemine mesilasse;

taga, et kõiki neid nõudeid mesilas täidetakse ning selgita ja nõua nende täitmist kõigilt, kes mesilastega tegelevad.

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019