Language switcher

Sa oled siin

Elussigadega kauplemine liikmesriikide vahel

Elusloomade viimisel teise liikmesriiki (kauplemisel) on esimeseks eeltingimuseks see, et kohale (ehitis, piirkond jne), kust loom välja viia kavatsetakse, ei oleks kehtestatud loomade liikumist piiravat keeldu ega kitsendust. Teiseks peab olema karjas, kust loom välja viiakse, läbi viidud järelevalve raames kõik vajalikud uuringud ja menetlused (kehtestatud loomatauditõrje programmidega). Kindlasti peab siga olema märgistatud selle ehitise numbriga, kus ta sündinud on, kas tätoveerituna või plastikust kõrvamärgil, mis on kinnitatud looma vasakusse kõrva.

Nõuded eluslooma viimisele teise riiki kehtestab sihtriik. Nõuded sõltuvad kauplemise eesmärgist (aretus, tapmine lihaks). Olenevalt sihtriigi nõuetest viiakse läbi vajalikud veterinaarsed uuringud. Kui peale kohustuslikke uuringuid on loom kliiniliselt läbi vaadatud, väljastab tegevuskohajärgse maakonna veterinaarkeskus sellekohase loomatervisesertifikaadi. Loomatervisesertifikaat kehtib 10 päeva alates selle väljastamisest ning see peab olema loomaga kaasas kuni sihtkohani.

Samad nõuded kehtivad ka siis, kui loom soovitakse tuua teisest liikmesriigist Eestisse.

Eestis on sigade kauplemise veterinaarnõuded kehtestatud põllumajandusministri määruses nr 99 „Veterinaarnõuded veiste ja sigade kauplemisel“.

Täpsemat lisainformatsiooni saab tegevuskohajärgse maakonna veterinaarkeskuse järelevalveametniku käest.

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019