Language switcher

Sa oled siin

Ravimite ja ravimsöötade arvestus

Loomapidaja peab pidama arvestust veistele manustatud ravimite ja ravimsöötade kohta.

Arvestuses peavad kajastuma:
1) veise kõrvamärgi number;
2) kasutatud ravimi või ravimsööda nimetus ja manustatud kogus;
3) andmed ravimi väljastaja (veterinaararsti või apteegi) kohta;
4) ravimi manustamise kuupäev ja andmed manustaja kohta;
5) veterinaararsti etteantud manustamisviis ja raviskeem;
6) määratud keeluaeg.

Loomapidaja võib arvestust pidada kirjalikult või elektroonselt.

Põllumajanduslooma müügi või mõnel muul viisil võõrandamise korral keeluaja kehtides on loomapidaja kohustatud edastama keeluajaga seonduvad andmed uuele loomapidajale.

Viimati uuendatud: 23. Mai 2019