Language switcher

Sa oled siin

Sigade kohta arvestuse pidamine

Loomapidaja peab pidama arvestust (paberkandjal või elektrooniliselt) kõikide karjas olevate sigade kohta.

Arvestusse tuleb kirjutada vähemalt:

 1. karja toomise (sünd, ost)kuupäev;
 2. karjast välja liikumise (hukkumine, tapmine, kadumine, müük jne) kuupäev;
 3. sigade arv karjas;
 4. ehitiste registreerimise numbrid:
  1. kus sead sündisid;
  2. kust sead on pärit;
  3. kuhu sead liikusid.
 5. sigade müügi korral uue loomapidaja nimi, aadress ja isiku- või registrikood;

Arvestusse tuleb kanda andmed hiljemalt 3 päeva jooksul alates sündmusest (sünd, müük, tapmine jne).

Andmeid looma kohta peab säilitama arvetuses vähemalt kolm aastat peale looma karjast väljaviimist, tapmist, hukkumist või kadumist.

Arvestus peab olema alati kättesaadav ja esitatav järelevalveametnikule.

Viimati uuendatud: 23. Mai 2019