Language switcher

Sa oled siin

Sigade märgistamine ja teavitamine PRIA-le

Sea märgistamine

Siga on identifitseerimisele kuuluv loom.

Kui siga viiakse sellest ehitisest, kus ta sündis, teise ehitisse, tuleb ta märgistada tätoveeringuga või vasaku kõrva külge kinnitatud plastikust kõrvamärgiga. Märgistusel on ehitise number, kus siga sündis. Teise ehitisse viimine võib olla seotud nii ostu-müügiga, kinkimisega kui ka sama omaniku teise ehitisse viimisega. Seega peab alati elussea karja toomisel olema loomal märgistus selle ehitise kohta, kus ta sündinud on. Kui siga ei viida ehitisest, kus ta sündis, teise ehitisse, siis tätoveeringu või kõrvamärgiga märgistamise kohustust ei ole.

Kui siga viiakse tapamajja, tuleb lüüa nõelhaamriga sea kintsu piirkonda selle ehitise number, kust loom tapamajja saadetakse. See kehtib nii sel juhul, kui siga viiakse tapale ehitisest, kust ta sündis, kui ka ehitisest, kuhu ta liikunud oli. Selline märgistamine tuleb läbi viia vahetult enne sigade veovahendile laadimist.

Seega kui siga läheb tapamajja ehitisest, kus ta sündis, siis peab ta olema märgistatud kintsu piirkonda löödud ehitise numbriga, kus ta sündis (ja kust ta ühtlasi tapale saadetakse), ning kui siga viiakse tapamajja ehitisest, kus ta sündinud ei ole, siis peab tal olema märgistus tätoveeringu või kõrvamärgi näol selle ehitise kohta, kus ta sündis, ning lisaks kintsu piirkonda peab olema täiendavalt löödud selle ehitise number, kust ta tapale saadetakse.

Sea ühest karjast teise liikumise korral peab loomapidaja sellest teavitama PRIAt. Näidisvormi (71.4 KB, RTF) teavitamiseks leiab PRIA kodulehelt. Teavitamist saab teha ka kliendiportaali e-PRIA kaudu.

 

Sigade arvu kohta andmete esitamine PRIA-le

Seapidaja peab esitama PRIA-le neli korda aastas andmed peetavate sigade arvu kohta. Andmed tuleb esitada 31. märtsi, 30. juuni, 30. septembri ja 31. detsembri seisuga hiljemalt järgmise kuu 15. kuupäevaks. Esitada tuleb tegevuskoha registreerimise number ja tegevuskohas peetavate sigade arv tegevuskohtade kaupa.

Lisaks tegevuskoha regsitreerimise numbrile ja tegevuskohas peetavate sigade koguarvule, tuleb 31. detsembri seisuga järgmise kuu 15. kuupäevaks esitada tegevuskohtade kaupa ära järgmiste loomade arvud:

  • põrsad;
  • kesikud;
  • paaritamata nooremised;
  • paaritamata emised;
  • esimest korda paaritatud emised;
  • korduvalt paaritatud emised;
  • kuldid;
  • 50–80-kilogrammise eluskaaluga nuumsead;
  • 80–110-kilogrammise eluskaaluga nuumsead;
  • üle 110-kilogrammise eluskaaluga nuumsead.

Andmeid saab esitada kliendiportaali e-PRIA kaudu.

Viimati uuendatud: 13. Aprill 2020