Language switcher

Sa oled siin

Sööda järelevalve

Loomatervise ja heaolu osakond korraldab ja teostab riiklikku järelevalvet sööda ohutuse, sööda käitlemise sh tootmise, ladustamise, pakendamise, turustamise, sisse- ja väljaveo ja kasutamise üle.

Andmed ametliku kontrolli tulemuset kohta, va ärisaladust sisaldavad või muud avaldamisele mittekuuluvad andmed, avalikustatakse Veterinaar- ja Toiduameti kodulehel.

 

Viimati uuendatud: 1. Juuli 2019