Language switcher

Sa oled siin

Riigilõiv sööda järelevalvel asendatkse tunnipõhise järelevalvetasuga

Alates 01.01.2020 tehtavate sööda ametlike kontrollide tegemise eest tasutav riigilõiv asendatakse tunnipõhise järelevalvetasuga. Järelevalvetasu makstakse söödajärelevalve toimingu tegemise eest tunnitasuna. Söödajärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2020. aastal on 33,70 eurot.
Söödajärelevalve tasust on vabastatud taimse söödamaterjali esmatootjad (teraviljakasvatajad, kuivatajad, loomapidajad (va loomapidajad, kes kasutavad eelsegusid/söödalisandeid sööda segamisel) ja selle esmatoodangu turuleviimiseks kuivatamisega tegelevad söödakäitlejad.
Viimast korda  tuleb tasuda riigilõiv:
1) sööda vabasse ringlusse suunamisel 2019. aasta IV kvartali eest nende söötade puhul, mille kohta on kehtestatud tariifne klassifikatsioon. Riigilõiv tasutakse 2020. aasta 10. jaanuariks;
2) söödakäitlejal tema ettevõttes 2019. aasta IV kvartalis toodetud ja turustatud või töödeldud ja turustatud sööda koguste eest. Riigilõiv tasutakse 2020. aasta 10. jaanuariks;
3) söödakäitlejal, kellele rakenduvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 5 lõikes 2 sätestatud nõuded, järelevalvetoimingute tegemise eest (majandustegevusteate esitanud ettevõttel 64 eurot, tegevusloaga ettevõttel 260 eurot), kelle ettevõttes viiakse sööta turule va pakendatud sööta jaekaubanduse korras müüv söödakäitleja. Riigilõiv tasutakse 2020. aasta 20. jaanuariks.

Failid:

Riigilõivuga maksustatavad toimingud vastavalt söödaseadusele (45 KB, DOC)

Viimati uuendatud: 8. Jaanuar 2020