Language switcher

Sa oled siin

Riiklik järelevalve

Järelevalve käigus kontrollitakse söödakäitlejate tegevuse vastavust sööda seadusandluses kehtestatud nõuetele. Järelevalvet tehakse söödakäitlemise kõigis etappides tegutsevate käitlejate üle, alustades söödatootjatest ja lõpetades loomade söötjatega, kes toodavad turustamisotstarbelist loomset saadust (näiteks piim, munad jt) või turustavad loomi toiduks. Kontrollitakse vastavalt söödakäitleja tegevusele näiteks söödahügieeni nõudeid (puhtus, saastumine, kahjuritõrje jne.), enesekontrolliplaani, arvepidamist, söötade märgistamist, sööda ohutust ja vastavust

Järelevalve käigus võetakse söödast ja keskkonnast proove, kontrollimaks sööda ohutust ja vastavust avaldatud teabele

Sööt ei tohi sisaldada:

  • keelatud materjali. Keelatud materjalid on näiteks toodete pakendid ja pakendite osad, tahked olmejäätmed, seedetrakti eraldatud sisu, seemned, mida on töödeldud taimekaitsevahenditega. Söödas keelatud materjalid on toodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 III lisas
  • soovimatuid aineid üle kehtestatud piirnormi. Soovimatud ained on näiteks mükotoksiinid, raskemetallid, lenduv sinepiõli, taimekaitsevahendid, dioksiin. Soovimatute ainete maksimaalsed lubatud kogused on toodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (2002/32/EÜ) I ja II lisas. Kui sööt on saastunud, siis on võimalik sööta saastest puhastada ehk detoksifitseerida, et viia soovimatute ainete sisaldus söödas vastavaks kehtestatud piirmääradele. Sööta saab detoksifitseerida ettevõttes, kellel on tegevusluba sellisteks tegevusteks, mille abil nõuetele mittevastavas saastunud söödas esinev direktiivi 2002/32/EÜ I lisas loetletud soovimatu aine sihipäraselt kõrvaldatakse (füüsikaline detoksifitseerimismenetlusega), lagundatakse või lõhustatakse keemiliste ainete mõjul kahjututeks ühenditeks (keemiline detoksifitseerimismenetlusega) või metaboliseeritakse või lõhustatakse või desaktiveeritakse (mikro) bioloogilise protsessi teel kahjututeks ühenditeks ((mikro)bioloogiline detoksifitseerimismenetlusega).

Tegevusluba ei pea taotlema, kui ettevõttes tegeletakse sellise lihtsa detoksifitseerimismenetlusega, millega vähendatakse soovimatu ainega saastumist tavapärase rafineerimise, puhastamise, sorteerimise või saasteainete või saastunud sööda teatava osa mehaanilise kõrvaldamisega.


Söödas sisalduvatele söödalisanditele on kehtestatud piirnorm. Piirnorm sätestab selle, kui palju söödalisandit on loomale ohutu päevas saada või saada ühe kilogrammi täissöödaga. Söödalisandi sisaldus söödas ei tohi ületada seda piirnormi. Loomadele kasutamiseks lubatud söödalisandid koos maksimaalsete lubatud kogustega on toodud Euroopa Liidu söödalisandite registris. Märgistusel toodud söödalisandite sisaldus ja analüütilise koostisosa all välja toodud kvaliteedinäitajate sisaldus võivad erineda tegelikust sisaldusest. Lubatud erinevused on toodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 IV lisas

Kui järelevalve käigus avastatakse mittevastavus, tehakse söödakäitlejale ettekirjutus. Ettekirjutusega määratakse kohustused rikkumise lõpetamiseks. Kui rikkumine ei ole etteantud tähtajaks lõpetatud ja ettekirjutuse vaidlustamise tähtaeg on möödas, rakendatakse ettekirjutuse hoiatuses märgitud sunnivahendit (sunniraha) või algatatakse väärteomenetlus
Sööda nõuetekohasuse kontrollimiseks võetud proove  analüüsitakse Euroopa Liidu ametlike analüüsimeetodite või nende puudumise korral rahvusvaheliste standardmeetodite kohaselt. Laboratooriumid, kus analüüsitakse ametliku kontrolli käigus võetud proove on Veterinaar- ja Toidulaboratoorium ning Põllumajandusuuringute keskus

Söötadealast järelevalvet teostavad ametnikud:

  • Pirje Rool

Järelevalve piirkond: Järvamaa, Jõgevamaa, Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, Harjumaa

Mob 525 7916; Tel 385 4529; E-post: pirje.rool@vet.agri.ee

Asukoht: Pärnu 58, 72712 Paide

  • Ann Meisalu

Järelevalve piirkond: Tartumaa, Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa

Mob 5300 0437; Tel 740 0140; E-post: ann.meisalu@vet.agri.ee

Asukoht: Tähe 4, 51010 Tartu

  • Marve Reinsalu

Järelevalve piirkond: Pärnumaa, Viljandimaa, Läänemaa, Raplamaa, Saaremaa, Hiiumaa

Mob 5330 5976; Tel 447 1619; E-post: marve.reinsalu@vet.agri.ee

Asukoht: Haapsalu mnt 86, 80010  Pärnu

Viimati uuendatud: 2. Märts 2020