Language switcher

Sa oled siin

Sööda käitlemine

Sööda käitlemise alla kuuluvad kõik sööda tootmis-, töötlemis- ja turustamisetapid, sealhulgas sööda esmatootmine, tootmine, töötlemine, ladustamine, vedu, turuleviimine, import, eksport ning toidu tootmiseks peetavate loomade söötmine.Sööda käitlemisel ja kasutamisel kohalduvad Euroopa Liidu õigusaktide, söödaseaduse ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuded.

Viimati uuendatud: 2. Juuli 2019