Language switcher

Sa oled siin

Sööda e- kaubandus

Sööda müük sidevahendite kaudu

Sidevahendite (sh internet, telefon) kaudu sööta müües peab silmas pidama, et see tegevus peab vastama söödaseadusandluses sätestatud nõuetele. Isik, kes vahendab lemmikloomadele (nt kass, koer, hamster, kilpkonn) mõeldud pakendatud sööta jaekaubanduse korras otse loomapidajale, ei pea olema registreeritud riigi toidu ja sööda käitlejate registris. Põllumajanduslooma (nt lammas, siga, hobune, kana, küülik, kala) sööda vahendaja samas peab oma tegevusest teavitama Veterinaar- ja Toiduametit, täites majandustegevusteate vormi (rohkem infot siit).

Enne müüki (nt sööda kirjelduses) peavad olema esitatud seadusandluses nõutud kohustuslikud märgistusandmed, et tarbijad saaksid teha põhjendatud ning neile sobilikke valikuid. Müües sööta, millel puudub eestikeelne märgistus, tuleb tootja poolt esitatud märgistusandmed eesti keelde tõlkida. Tõlkimisel tuleb kasutada seadusandluses toodud sõnavara. Euroopa Liidus tegutsevatele tootjatele kehtivad samad nõuded ning tootja poolt koostatud märgistus peab vastama nõuetele.

Järgmised andmed ei pea olema ostjale teada enne müüki, kuid need tuleb avaldada turule viidava sööda pakendil või kaaskirjas hiljemalt sööda tarnimise ajal:

 • märgistamise eest vastutava söödakäitleja nimi või ärinimi ja aadress;
 • partii number;
 • netokogus, mida tahkete toodete puhul väljendatakse massiühikutes ja vedelate toodete puhul massi- või mahuühikutes.
 • Säilivusaeg
  • söödamaterjali puhul- juhul kui söödamaterjal sisaldab söödalisandeid, tuleb peale märkida ka söödalisandite minimaalne säilivusaeg (va kui tegemist on tehnoloogiliste lisanditega).
  • segasööda puhul järgmiste nõuete kohaselt:
  • lagunemisprotsessi tõttu kergesti riknevate söötade korral: „kasutada enne …”, millele järgneb asjakohane kuupäev;
  • muude söötade korral: „parim enne …”, millele järgneb asjakohane kuu.

Sidevahendite kaudu sööta müües ei tohi sööda esitusviis kasutajat eksitada ning väga ettevaatlik tuleb olla igasuguste väidete kasutamisega. Tavaline sööt ei aita ära hoida, ravida ega parandada haigusi. Lubatud on juhtida tähelepanu mõne aine esinemisele või puudumisele söödas, konkreetsele toiteomadusele või protsessile või mõne eespool esitatud omadusega seotud konkreetsele funktsioonile. Väite taga peab olema teaduslik tõendatud põhjendus.

Näiteid märgistuse kohta leiab vastavatest juhenditest siit.

Kohustuslikud märgistusnõuded tulenevad järgmistest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustest ja põllumajandusministri määrustest:

- EÜ nr 767/2009 (448.94 KB, PDF), nõuded söötade märgistamiseks;

- 05. oktoober 2010 nr 96, lemmiklooma segasööda märgistusel avaldatavate söödamaterjalide rühmade nimetused;

- EL nr 68/2013 (975.97 KB, PDF), söödamaterjalide kataloog;

- EÜ nr 1829/2003 (139.11 KB, PDF) ja EÜ nr 1830/2003 (57.18 KB, PDF), lisanõuded geneetiliselt muundatud organismi sisaldavate, neist koosnevate või neist toodetud söötade märgistamiseks;

- 12. juuni 2008 nr 60, erisööda kasutusotstarvete loetelu.

Viimati uuendatud: 31. Mai 2019