Language switcher

Sa oled siin

Sööda märgistamise nõuded

Söötade märgistamise eesmärk on anda ostjale vajalikku teavet. Sööda turuleviimisel on kehtestatud nõuded söödalisandite, eelsegude, söödamaterjalide ja segasöötade (nt täissööt, täiendsööt, erisööt, ravimsööt) märgistamiseks. Nõuded on erinevad sõltuvalt sellest, kas sööt on mõeldud toidu tootmise eesmärgil (nt veis, siga, kana) peetavate loomade söötmiseks või mitte toidu tootmise eesmärgil (lemmikloomad, karusloomad) peetavate loomade söötmiseks.

Märgistus peab olema eestikeelne. Märgistusandmed tuleb esitada tervikuna, nähtavalt, selgelt, loetavalt ja kustumatult silmapaistval kohal, sööda pakendil, mahutil, etiketil või puistes sööda puhul saatedokumendil.

Märgistus ei tohi kasutajat eksitada järgneva osas:

  • sööda kasutusotstarve
  • sööda tüüp
  • tootmis- või valmistamismeetod
  • sööda omadused
  • koostis
  • kogus
  • loomade liik või kategooria, kellele sööt on ette nähtud

Söödale ei tohi omistada  toimeid või omadusi, mida sellel ei ole või osutada nagu söödal oleks mingi eriomadus, mis tegelikult on kõigil sarnastel söötadel.

Sööda märgistusel võib kasutada väiteid. Väidetega juhitakse tähelepanu mõne aine esinemisele või puudumisele söödas, konkreetsele toiteomadusele või protsessile või mõne eespool esitatud omadusega seotud konkreetsele funktsioonile. Väita ei tohi, et sööt aitab ära hoida/ennetada, ravida või parandada haigusi, välja arvatud koktsidoistaatikume või histomonostaatikume sisaldavate söötade ja erisöötade puhul. Erisöötasid söödetakse loomadele, kelle seedimis-, imendumis- või ainevahetusprotsessid on kahjustatud või võivad kahjustuda, nende tervise seisundi parandamiseks. Näiteks struviidikivi taastekkimisohu vähendamine. Väiteid võib kasutada, kui need on objektiivsed, teaduslikult tõestatud ja sööda kasutajatele arusaadavad.

Sööda märgistamise juhendid:

Viimati uuendatud: 25. November 2020