Language switcher

Majandustegevusteade

Sööda käitlemisega tegelev füüsiline või juriidiline isik esitab VTA-le majandustegevusteate (188 KB, DOC) oma tegevuste kohta. Majandustegevusteate alusel registreeritakse sööda käitleja Riigi toidu ja sööda käitlejate registris.

Majandustegevusteade tuleb esitada ja täita määruse 183/2005 I lisa nõudeid järgmiste tegevuste puhul:

 • taimse ja loomse söödamaterjali esmatootmine - näiteks teravilja, heina kasvatamine, kuivatamata või soojusvahetiga kuivatatud vilja turustamine, vilja omatarbeks jahvatamine, sileerimine, …
 • sööda segamine oma ettevõtte tarbeks – sööda segamine oma loomadele, kasutades söödamaterjale, sh loomseid proteiine ja täiendsöötasid
 • Loomseid proteiine sisaldava põllumajandusloomadele ettenähtud sööda ladustamine ja vedu oma ettevõtte tarbeks.

Majandustegevusteade tuleb esitada ja täita määruse 183/2005 II lisa nõudeid järgmiste tegevuste puhul:

 • Taimse ja mineraalse söödamaterjali tootmine turuleviimiseks
 • Taimse, mineraalse ja loomse söödamaterjali töötlemine (sh otsekuumutusega kuivatamine) turuleviimiseks, import, eksport, veo- ja/või ladustamisteenus
 • Segasööda tootmine oma ettevõtte tarbeks, kasutades lubatud söödalisandeid või nende eelsegusid
 • Segasööda tootmine turuleviimiseks, kasutamata söödalisandeid või nende eelsegusid
 • Segasööda turuleviimine, ümberpakendamine, import, eksport, veo- ja ladustamisteenus
 • Teatud söödalisandi või eelsegu tootmine, turuleviimine, import, eksport, veo- ja ladustamisteenus
 • Lemmikloomasööda tootmine, turuleviimine, import, eksport, veo- ja ladustamisteenus
 • Endise toidu turustamine söödakäitlejale loomade söötmiseks
 • Pakendatud lemmikloomasööda müümine jaekaubanduses.

Majandustegevusteade tuleb esitada ja täita määruse 183/2005 III lisa nõudeid järgmiste tegevuste puhul:

 • Turustamisotstarbelise loomse toidu saamiseks peetava looma söötmine.

Majandustegevusteade tuleb esitada ka siis, kui sööda käitleja soovib oma käitlemisvaldkonda muuta, käitlemisvaldkonnas tegevuse peatada, käitlemsivaldkonnas tegevuse taastada või tegevuse lõpetada. Dokumendivormid leitavad siit

Viimati uuendatud: 2. Märts 2020