Language switcher

Sa oled siin

Teatamis- ja loakohustus

Sööda esmatootmise, tootmise, töötlemise, ladustamise, transpordi,  turustamise või põllumajandusloomade söötmisega tegeleval  isikul on kohustus oma tegevusest teavitada Veterinaar- ja Toiduametit.

Tegevusest teavitamiseks tuleb enne majandustegevuse alustamist esitada teade  majandustegevuse alustamise kohta, millega teavitatakse Veterinaar- ja Toiduametid oma tegevusest või tegevusloa taotlemisest.

Põllumajandusministri 12.06.2014 määrusega nr 31 on kehtestatud tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete täpsustatud loetelu, mille puhul peab sööda käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab sööda käitlejal olema tegevusluba.

Info tegevuste kohta, mille korral tuleb esitada  majandustegevusteade, leiab siit ja tegevusloa taotlemise kohta siit.

Teatamiskohustus ei laiene ja majandustegevusteadet ja/või tegevusloa taotlust ei pea esitama  isikud, kes tegelevad järgmiste tegevustega:

 • turustab oma tootmistegevusest üle jäänud sööda esmatoodangu (kuni 5 tonni aastas)  kohalikele põllumajandustootjatele
 • lemmikloomatoidu jaemüügiga
 • sööda tootmisega oma loomadele ja loomade söötmisega, kui:
  • toodang tarbitakse ära oma pere poolt;
  • loomade söötmine, keda ei peeta toidu tootmiseks;
  • loomadelt saadud toidu väikesi koguseid turustatakse otse lõpptarbijale.

Loomsete esmatoodete väike kogus tooteliikide kaupa on järgmine:

 • kala – kuni 100 kg päevas;
 • mesi – kuni 15 taru või mesilasperega majapidamisest või ettevõttest;
 • munad – kuni 50 linnuga majapidamisest või ettevõttest;
 • lehma toorpiim – kuni 100 kg päevas või kuni 700 kg nädalas;
 • kitse toorpiim – kuni 20 kg päevas;
 • ute toorpiim – kuni 10 kg päevas.

Majandustegevusteate esitamiseks ja tegevusloa taotlemiseks on koostatud ühine teatise vorm (186.5 KB, DOC). Elektrooniliselt on võimalik teadet esitada Eesti teabevärava eesti.ee või Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Eelistame, et esitate majandustegevusteate ja/või tegevusloa taotluse Veterinaar-ja Toiduametile:

 • Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Muud võimalused:

 • digiallkirjastatult e-posti teel Veterinaar-ja Toiduametile: feed@vet.agri.ee;
 • posti teel või toimetades ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar-ja Toiduameti kohalikule asutusele;
 • notari kaudu.

Juhul, kui esitatud majandustegevusteates on andmed muutunud, tuleb vastavatest muudatustest hiljemalt viie tööpäeva jooksul VTAle teada anda (271.5 KB, DOC). Kui otsustatakse loobuda sööda käitlemisest, kas teatud tähtajani või lõplikult, siis peab sellest samuti VTAd teavitama (19.8 KB, DOCX). Muudatustest ja sööda käitlemisest loobumisest teatamise dokumendid saab esitada  eelpool nimetatud teate esitamise viisidel.

Nõuded teatamiskohustusega isikule

Söödakäitlemine peab vastama söödaseaduse ja EL õigusaktides kehtestatud nõuetele. Täpsem info söödahügieeninõuete kohta on leitav siit.

NB! Samuti peavad oma tegevusest teavitama ning täitma söödaseadusest tulenevaid nõudeid mahepõllumajandusliku taimekasvatusega ja loomakasvatusega tegelevad ettevõtted.

Viimati uuendatud: 24. Jaanuar 2020