Language switcher

Tegevusluba

Tegevusloa taotlemise nõue ja põhimõtted on sätestatud söödaseaduses, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 183/2005.

Tegevusloa taotlemiseks peab ettevõtja enne tegevuse alustamist esitama VTAle tegevusloa taotluse (186.5 KB, DOC) ja enesekontrolliplaani, mis on kooskõlas HACCP ja II lisa nõuetega.

Tegevusloa taotluse menetlemisel hinnatakse ettevõtte või selle osa, kus sööta käideldakse, vastavust Söödaseaduses, Euroopa Parlamendi ning nõukogu määruses (EÜ) nr 183/2005 ning muudes asjakohastes söödaalastes õigusaktides sätestatud nõuetele.

Tegevusloa taotluse alusel registreeritakse sööda käitleja Riigi toidu ja sööda käitlejate registris.

Tegevusloa taotlus tuleb esitada järgmiste tegevuste puhul:

 • söödalisandite tootmisel
  • kõik toitainelised lisandid
  • kõik zootehnilised lisandid
  • tehnoloogilistest lisanditest antiosküdandid, millel on max sisaldus
  • organoleptilistest lisanditest värvained-> karotinoidid ja ksantofüllid
  • koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid
 • eelsegude tootmisel
  • zootehnilised lisandid (muud zootehnilised lisandid)
  • koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid
  • toitainelised lisandid-> A ja D vitamiin, Cu ja Se                              
 • segasööda tootmisel turuleviimiseks
  • ravimsööda eelsegust
  • söödalisanditest ja/või neist valmistatud eelsegudest (koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid)
 • söödamaterjali tootmisel turuleviimiseks
  • biodiisli tootmise kõrvalsaadustest
  • rasvhapete segamise teel
  • rasvhapete õlikeemilise protsessi teel
  • töötlemata taimeõlist va tootmine, mis kuulub EÜ määruse 852/2004 reguleerimisalasse
 • ravimsööda segamisel oma ettevõtte tarbeks
 • segasööda segamisel oma ettevõtte tarbeks
  • söödalisanditest ja/või neist valmistatud eelsegudest (koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid)
 • söödalisandite turuleviimisel sh impordil, ekspordil, ladustamise teenuse pakkumisel, veoteenuse pakkumisel
  • kõik toitainelised lisandid
  • kõik zootehnilised lisandid
  • tehnoloogilistest lisanditest antiosküdandid, millel on max sisaldus
  • organoleptilistest lisanditest värvained-> karotinoidid ja ksantofüllid
  • koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid
 • eelsegude turuleviimisel sh impordil, ekspordil, ladustamisteenuse pakkumisel, veoteenuse pakkumisel
  • zootehnilised lisandid (muud zootehnilised lisandid)
  • koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid
  • toitainelised lisandid: A ja D vitamiin, Cu ja Se
 • saastunud sööda puhastamisel/detoksifitseerimisel saastest
  • füüsikaline detoksifitseerimine
  • keemiline detoksifitseerimine
  • (mikro)bioloogiline detoksifitseerimine

Tegevusloa taotlus tuleb esitada ka siis, kui sööda käitleja soovib oma käitlemisvaldkonda muuta, käitlemisvaldkonnas tegevuse peatada, käitlemsivaldkonnas tegevuse taastada või tegevuse lõpetada. Dokumendivormid leitavad siit.

Viimati uuendatud: 24. Juuli 2019