Language switcher

Sa oled siin

Söödakäitlejad

Luba omavad lubatud loomseid proteiine sisaldava söödakäitlejad (90.91 KB, RTF)

Euroopa Liidus tunnustatud söödakäitlejad

Teavitatud ja tegevusloaga söödakäitlejat on võimalik otsida avalikust päringust järgmiste parameetrite järgi:

  • Tunnusnumber
  • Käitleja nimi või ärinimi
  • Tegevuskoha nimi
  • Tegevuskoha aadress
  • Käitleja äriregistri kood või isikukood, kui on tegemist eraisikuga
  • Tegevuskoha maakond
  • Käitlemisvaldkond (eksport; import; kuivatamine; ladustamise teenus; lihtne füüsiline töötlemine turuleviimiseks; ladustamine oma ettevõtte tarbeks; vedu oma ettevõtte tarbeks; pakendatud sööda müümine jaekaubanduse korras; sileerimine; segamine oma ettevõtte tarbeks; tootmine oma ettevõtte tarbeks; tootmine turuleviimiseks; turuleviimine, välja arvatud import ja eksport; söötmine; töötlemine oma ettevõtte tarbeks; töötlemine turuleviimiseks; veoteenus; ümberpakendamine)

Lisaks on võimalik parameetri "Kuva vaid tegevusloaga ettevõtted" järgi otsida söödakäitlejaid, kellele on väljastatud tegevusluba söödahügieenimääruse 183/2005 alusel. Tegevusluba omaval käitlejal on α-EE-… sisaldav kood.

Avaliku päringu üleval paremas nurgas „i“ tähega aknas on abiinfo  selgitustega tegevusvaldkondade ning söödaliikide kohta, millega söödakäitleja tegeleb, eesti ja inglise keeles.

Viimati uuendatud: 17. Mai 2019