Language switcher

Sa oled siin

Teavitamine ohtlikust söödast

Söödakäitlejal on  kohustus teavitada järelevalveasutust ohtlikust söödast.

Sööt loetakse ohtlikuks kui see mõjub kahjustavalt inimeste või loomade tervisele või muudab toiduloomadelt pärit toidu tarbimise inimestele ohtlikuks.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidu- ja söödaalaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, artikli 20 lõikele 3, siis  teavitab söödakäitleja viivitamata pädevaid asutusi, kui ta arvab või kui tal on põhjust arvata, et sööt, mille ta on turuleviinud, võib kahjustada loomade ja inimeste tervist. Käitlejad teavitavad pädevaid asutusi meetmetest, mis on võetud kõnealuse sööda kasutamisest tuleneva riski ärahoidmiseks. Käitlejad ei takista ega pidurda ühegi isiku siseriikliku õiguse ja õiguspraktika kohast koostööd pädevate asutustega, kui see võib ära hoida või kõrvaldada söödast tuleneva riski või seda vähendad.

Söödakäitleja peab teavitama pädevat asutust, kui ta teab või kui tal on põhjust arvata, et ta on importinud, tootnud või turuleviinud ohtlikku sööta ja nimetatud sööt on tema vahetu kontrolli alt väljunud. Kui toode võib olla juba tarbijani jõudnud, siis annab käitleja tarbijatele tõhusat ja täpset teavet toote kõrvaldamise põhjuste kohta.

Keda on vaja teavitada?

Veterinaar- ja Toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonda: feed@vet.agri.ee

Millisel viisil ja kui kiiresti tuleb teavitada?

Teavitada tuleb kirjalikult (nt e-posti teel) ja viivitamata (hiljemalt 24 tunni jooksul peale asjakohase informatsiooni saamist).

Mis informatsiooni peab teavitus sisaldama?

Teavitus peab sisaldama võimalusel teatise näidisvormil esitatud andmeid. Näidisvormi leiad siit.

Viimati uuendatud: 21. Juuni 2019