Language switcher

Sa oled siin

Loomapidajaks registreerimine ja ehitise registreerimine

Loomapidajaks registreerimine

Veiste pidamiseks peab loomapidaja kõigepealt olema registreeritud PRIAs. Taotluse vormi leiab PRIA kodulehelt. Täidetud taotlus koos koopiaga isikut tõendavast dokumendist tuleb edastada PRIA maakondlikule teenindusbüroole. Võimalik on registreerimine teha ka kliendiportaali e-PRIA kaudu.

Kui loomapidaja andmed muutuvad, tuleb neist muudatustest teavitada PRIAt 7 päeva jooksul.

Ehitise registreerimine

Veiste pidamiseks kasutatav hoone või rajatis või selleks piiritletud ala peab olema registreeritud põllumajandusloomade registris. Taotluse vormi leiab PRIA kodulehelt. Täidetud taotlus koos koopiaga isikut tõendavast dokumendist tuleb edastada PRIA maakondlikule teenindusbüroole.

Võimalik on registreerimine teha ka kliendiportaali e-PRIA kaudu.

Kui loomade pidamiseks kasutatakse mitut lähestikku asuvat lauta, hoonet või ala, mida saab käsitleda ühtse kompleksina ning kus peetavad loomad moodustavad ühtse karja, on võimalik need registreerida ühe ehitisena. Selleks peab olema Veterinaar- ja Toiduameti nõusolek. Nõusoleku saamiseks tuleb loomapidajal esitada taotlus ja vastavad andmed (kaart ehitise moodustavate hoonete või alade kohta ning sel karja pidamise kirjelduse kohta) tegevuskohajärgse maakonna veterinaarkeskusele.

Registrisse kantud ehitisele antakse registreerimise number.

Kui ehitise registreerimisel esitatud andmed muutuvad, tuleb muudatustest teavitada PRIAt 7 päeva jooksul.

Viimati uuendatud: 14. Aprill 2020