Language switcher

Sa oled siin

Surnud ja hukatud veised ning muud loomsed kõrvalsaadused

Hukkunud või hädatapetud loomade korjused, kohapeal oma tarbeks tapmisel tekkinud ja inim- ega lemmikloomatoiduks mittekasutatavad osad ja muud loomsed kõrvalsaadused tuleb farmis hoida suletult (või suuremata loomakorjuste puhul vähemalt kaetult) ning lekkekindlates tingimustes. Loomseid kõrvalsaadusi tuleb ladustada farmist väljaviimiseni eraldi loomadest ja söödast ning selliselt, et sellele puudub juurdepääs nii kodu- kui metsloomadel, lindudel ja närilistel.

Loomsed kõrvalsaadused tuleb saata farmist edasisele käitlemisele ilma asjatu viivituseta ettevõttesse, mis tegevusloa või majandustegevusteatise alusel tegeleb vastava kategooria loomsete kõrvalsaaduste käitlemisega. Hukkunud looma korjust ja muid loomseid kõrvalsaadusi, mis sisaldavad määratletud riskiteguriga materjali, tohib saata kõrvaldamisele ainult I kategooria töötlemisettevõttesse (AS Vireen).

Farmist väljaviimisel tuleb loomsete kõrvalsaadustega vedajale kaasa anda kaubadokument, kus on kirjas: 

  • surnud/tapetud looma kõrvamärgi number;
  • loomsete kõrvalsaaduste kategooria tähis;
  • materjali kogus;
  • farmi nimi, aadress ja ehitise number;
  • andmed loomsete kõrvalsaaduste vedaja kohta (nimi, aadress, tegevusloa/registreerimise number);
  • andmed sihtettevõtte kohta (nimi, aadress, tegevusloa/registreerimise number).

Loomapidaja peab pidama arvestust farmis tekkinud loomsete kõrvalsaaduste kohta.

Arvetuses tuleb kajastada:

  • loomsete kõrvalsaaduste farmist väljaviimise kuupäev ja kogus;
  • andmed loomsete kõrvalsaaduste äravedaja kohta;
  • andmed ettevõtte kohta, kuhu loomsed kõrvalsaadused saadeti.

Arvestus võib pidada nii paberkandjal kui ka elektroonselt.

Eraldi arvestust ei pea pidama juhul, kui loomapidaja on säilitanud ja saab alati esitada järelevalvetoimingute teostajale kõik farmist väljaviidud loomsete kõrvalsaadustega kaasaantud kaubadokumentide koopiad.

Arvestust või kaubadokumentide koopiaid tuleb säilitada vähemalt kaks aastat.

Lisainformatsioon loomsete kõrvalsaaduste kohta.

Viimati uuendatud: 23. Mai 2019