Language switcher

Sa oled siin

Veiste identifitseerimine ja registreerimine ning veisepass

Veis on individuaalselt identifitseerimisele kuuluv loom.

Identifitseerimiseks tuleb veis märgistada kahe samasuguse kõrvamärgiga, mis kinnitatakse üks kummassegi kõrva. Veise kõrvamärgid on plastikust ja kollast värvi. Kõrvamärgi mõlemal poolel on Jõudluskontrolli Keskuse logo, tähis „EE“ ja kümnekohaline veise registreerimisnumber. Kõrvamärke väljastab Jõudluskontrolli Keskus ja need kinnitatakse looma kõrva vastavate tangidega.

Veis tuleb märgistada 20 päeva jooksul alates sündimisest või varem, kui veis viiakse teise karja või tapamajja. Põhimõte on selles, et märgistamata looma ei tohi karjast välja viia. Õigeaegse märgistamise eest vastutab loomapidaja.

Kui kõrvamärk ära kaob, peab loomapidaja teavitama sellest 2 päeva jooksul kirja või e-posti teel PRIAt. Seejärel väljastatakse Jõudluskontrolli Keskuse poolt uus sama registreerimisenumbriga kõrvamärk. Asenduskõrvamärk tuleb looma kõrva kinnitada seejärel 7 päeva jooksul.

Märgistamise järel tuleb loom registreerida põllumajandusloomade registris. Selleks tuleb täita taotlus ja esitada see PRIA maakondlikule teenindusbüroole. Taotluse vorm on leitav PRIA kodulehelt. Taotlus on võimalik esitada ka kliendiportaali e-PRIA kaudu.

Kui registris olevad andmed muutuvad, tuleb nendest 7 päeva jooksul PRIAt teavitada. Registriandmete muutmise taotluse vormid leiab PRIA kodulehelt. Registriandmeid (looma märgistamine, esmakordne poegimine, tapmine, hukkumine, kadumine, liikumine Eesti siseselt, Eestist välja või Eestisse sissetoomine, asenduskõrvamärgid) saab muuta ka kliendiportaal e-PRIA kaudu.

Kui veise andmed on taotluse alusel registreeritud, saadetakse loomapidajale posti teel veisepass. Veisepassi eesmärk on kanda infot looma liikumise ja temaga läbiviidud veterinaartoimingute kohta. Looma karja toomisel tuleb veisepassi kanda uus loomapidaja nimi, tema elukoha aadress, ehitise number ja karja toomise kuupäev. Lisaks tuleb veisepassi kirjutada ka kõik loomaga läbiviidud veterinaartoimingud.

Veisepass peab alati loomaga kaasas olema. Kui veis viiakse teise karja, teise liikmesriiki või tapamajja, tuleb loomaga veisepass kaasa anda. Kui loom hukkub, tapetakse kohapeal, kaob või eksporditakse elusloom väljapoole ELi, tuleb teha sellekohane märkus passi ning pass tuleb tagastada PRIA-le 7 päeva jooksul.

Kui veisepassi täitmiseks on vaja lisalehti, saab neid taotleda PRIAst. Selleks tuleb esitada PRIA-le taotlus lisalehtede saamiseks koos kannetega täitunud passiga.

Kui veisepass ära kaob, muutub loetamatuks või sisaldab vigu, tuleb taotleda PRIA-lt uus veisepass. Kahel viimasel juhul tuleb uue passi taotlemisel lisada taotlusele juurde loetamatuks muutunud või vigadega olemasolev pass.

Viimati uuendatud: 14. Aprill 2020