Language switcher

Sa oled siin

Loomseid kõrvalsaaduseid käitlevad ettevõtted

Nimekirjad loomseid kõrvalsaadusi või neist saadud tooteid käitlevatest ettevõtetest, mis on tunnustatud või teavitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 artiklite 23 ja 24 alusel:

I Vahetoiminguid teostavad ettevõtted ja loomseid kõrvalsaadusi ladustavad ettevõtted (258.8 KB, PDF) (intermediate activities and storage of ABP)

II Loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooteid ladustavad ettevõtted (250.24 KB, PDF) (storage of derived products)

III Põletamise, koopõletamise või kütusena põletamise rajatised/ettevõtted (252.74 KB, PDF) (incineration/co-incineration/combustion)

IV Töötlemisettevõtted (258.91 KB, PDF) (processing plants)

V Õlikeemiatehased (162.43 KB, PDF) (oleo-chemical plants)

VI Biogaasitehased (247.02 KB, PDF) (biogas plants)

VII Komposteerimisettevõtted (253.91 KB, PDF) (composting plants)

VIII Lemmikloomatoitu tootvad ettevõtted (260.15 KB, PDF) (petfood plants)

IX Ettevõtted, mis käitlevad loomseid kõrvalsaadusi või neist saadud tooteid väljapool söödaahelat (259.82 KB, PDF) (technical plants)

X Teavitatud ettevõtted, mis kasutavad loomseid kõrvalsaadusi või neist saadud tooteid spetsiaalsel eesmärgil (192.18 KB, PDF) (specific purposes)

XI Kogumiskeskused (240.76 KB, PDF) (collection centres)

XII Orgaanilisi väetisi ja mullaparandajaid tootvad ettevõtted (253.05 KB, PDF) (manufacturing organic fertilisers and soil improves)

XIII Teised registreeritud käitlejad ja kasutajad (376.25 KB, PDF) (other registered operators)

 

List of users/establishments authorized to use the meat-and-bone meal or processed animal protein as soil improvers which are not  mixed with a components to exclude the subsequent use of the mixture for feeding (706.86 KB, DOCX)purposes:

Orgaaniliste väetiste või mullaparandusainete lõpp-kasutajad (kuni 1000 kg suurustes kottides) (319.4 KB, PDF)

Viimati uuendatud: 1. Juuni 2020