Language switcher

Sa oled siin

Mõiste erisöödamaterjal asendati mõistega söödamaterjal alates 1. septembrist 2010.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 artikliga 30 tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 82/471/EMÜ, mis käsitles erisöödamaterjale. 

Edaspidi käsitletakse erisöödamaterjali kui  tavalist söödamaterjali ja riigilõivu makstakse söödamaterjalile kehtestatud määra alusel.
Viimati uuendatud: 31. Mai 2019