Language switcher

Sa oled siin

Muutus määrus sööda turuleviimise ja kasutamise kohta

01.01.2018 jõustus Komisjoni määrus (EL) nr 2017/2279, millega muudeti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 (sööda turuleviimise ja kasutamise kohta) II, IV, VI, VII ja VIII lisa. Muudatused puudutavad söötade märgistusandmeid ja analüütiliste koostisosade lubatud erinevusi.

Muudatustele kehtib üleminekuaeg. Toiduloomadele ette nähtud sööta tohib märgistada enne 1. jaanuari 2018 kohaldatavate eeskirjadega kooskõlas kuni 1.01.2019 ja turustada siis kuni varude lõppemiseni. Muudele kui toiduloomadele ette nähtud sööta tohib märgistada enne 1. jaanuari 2018 kohaldatavate eeskirjadega kooskõlas kuni 01.01.2020 ja turustada siis kuni varude lõppemiseni. Seega märgistamise eest vastutaja saab toiduloomade sööda korral otsustada käesoleva aasta jooksul ja muude kui toiduloomade sööda korral 2 järgneva aasta jooksul, kas kasutatakse veel enne muudatust kehtinud märgistusnõudeid, või hakatakse juba muudetud nõuete alusel sööta märgistama.

Muudatused viiakse sisse ka vastavatesse juhenditesse. Juhendid on leitavad pealkirja Abimaterjalid söödakäitlejatele alt.

Viimati uuendatud: 31. Mai 2019