Language switcher

Sa oled siin

Nõuded ruumidele

  • Ruumid ja territoorium peavad olema puhtad ja heas seisukorras
  • Asukoht, planeering, projektlahendus ja suurus peavad võimaldama nõuetekohast korrashoidu,  puhastamist ja heade hügieenitavade kasutamist sh kaitset toidu saastumise eest ning kaitset kahjurite eest
  • Mehhaaniline ventilatsioon peab vältima õhu liikumise mustemalt alalt puhtale alale. Ventilatsioonisüsteemis olevate filtrite jt. puhastatavate osade vahetamine ja asendamine peab olema kergesti teostatav
  • Tuleb ära hoida pindadel kondensatsioonivee ja hallituse tekkimine
  • Toiduainete hoiutingimused peavad olema asjakohased ja piisavad
  • Sanitaarruumide ventilatsioon peab olema piisav
  • WC peab olema tõhusa äravoolusüsteemiga
  • WC uksed ei tohi avaneda otse toidukäitlemisruumidesse   
  • Käte pesemiseks peab olema piisavalt kätepesukohti, mis:

      - paiknevad sobivalt
      - on varustatud voolava külma ja kuuma veega
      - on varustatud puhastusvahenditega ning hügieeniliste kuivatusvahenditega

  • Peab olema piisav valgustus (looduslik ja /või kunstlik)
  • Heitvete äravoolu planeering ja ehitus peavad võimaldama süsteemi puhastamist ja hooldamist ning vältima mustuse kogunemist. Osaliselt või täielikult avatud kanalisatsioonikanalite korral peavad heitveed liikuma puhtalt poolelt mustale poolele 
  • Töötajate riietumiskohad peavad olema asjakohased

Nõuded ruumidele, kus toimub toidu valmistamine

  • Põrandad peavad olema heas seisukorras ning kergesti puhastatavad ja vajaduse korral desinfitseeritavad. Kui on asjakohane, siis kaldega trappide suunas
  • Seinad peavad olema heas seisukorras, tehnoloogilisest protsessist tuleneva kõrguseni siledapinnalised, kergesti puhastatavad ja vajaduse korral desinfitseeritavad  
  • Laed (katuslaed) ja laealune armatuur peab olema ehitatud ja viimistletud nii, et on välditud mustuse kogunemine ning minimeeritud kondensatsioonivee teke, hallituste kasv ja mistahes osakeste sattumine toitu 
  • Aknad jt avad peavad olema ehitatud nii, et on välditud mustuse kogunemine. Väliskeskkonda avanevad aknad peavad vajadusel olema kaetud kergesti eemaldatava ja puhastatava putukatõrjevõrguga
  • Uksed peavad olema kergesti puhastatavad ja vajaduse korral desinfitseeritavad   
  • Pinnad (sealhulgas seadmed jm) peavad olema heas seisukorras, kergesti puhastatavad ja vajaduse korral desinfitseeritavad. Kasutada tuleb siledaid, pestavaid, korrosioonikindlaid ja mittetoksilisi materjale või muid materjale, mille sobivust toidukäitleja on tõendanud
  • Töövahendite, seadmete pesemiseks, desinfitseerimiseks ja hoidmiseks peavad olema vastavad seadmed/vahendid, mis on valmistatud kergesti puhastatavast, korrosioonikindlast materjalist ning neil on piisav külma ja kuuma jooksva veega varustatus   
  • Toidu pesemiseks peab olema vastav varustus. Iga valamu vm vahend peab olema varustatud piisava koguse joogivee nõuetele vastava külma ja/või kuuma veega. Pesemisseadmed peavad olema kergesti puhastatavad ja vajaduse korral desinfitseeritavad
Viimati uuendatud: 18. November 2019