Language switcher

Aserbaidžaan

Aserbaidžaani ekspordi kavandamisel tuleb arvestada järgmisi aspekte:

  •   Eestist saab Aserbaidžaani eksportida toidugruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on kooskõlastatud Eesti ja Aserbiadžaani vahel. Kalatoodete ja piimatoodete ekspordiga seonduvatel teemadel palume kontakteeruda Veterinaar- ja Toiduametiga teemakohase konsultatsiooni saamiseks.
  • Tootjariigi registreerimine Aserbaidžaani pädeva asutuse poolt impordiluba omavate riikide registrisse pole nõutav.
  • Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.

Tapaveised

  • Veterinaarsertifikaadi vorm: Tapaveised Aserbaidžaan (18.39 KB, DOCX)i (alates 27.02.2014)
  • Veisekasvatusettevõte peab olema kontrollitud Aserbaidžaani pädeva asutuse inspektorite poolt ja kantud impordiluba omavate ettevõtete registrisse.

Aretus- ja tootmisveised

  • Veterinaarsertifikaadi vorm: Aretus- ning tootmisveised Aserbaidžaani (156.5 KB, DOC) (alates 09.08.2019)
  • Veisekasvatusettevõte peab olema kontrollitud Aserbaidžaani pädeva asutuse inspektorite poolt ja kantud impordiluba omavate ettevõtete registrisse.

 

Viimati uuendatud: 16. Juuni 2020