Language switcher

Üldinfo

Euraasia Majandusühendus (EMÜ) on asutatud 2014. aastal ning sellesse kuuluvad järgmised riigid:

- Vene Föderatsioon

- Kasahstani Vabariik

- Valgevene Vabariik

- Armeenia Vabariik

- Kõrgõzstani Vabariik.

Vastavalt Euroopa Liidu ning EMÜ eelkäija Tolliliidu vahel sõlmitud kokkuleppele saab põllumajandusloomade ning loomset päritolu toodete eksport sellesse ühendusse toimuda kahepoolselt kooskõlastatud ekspordisertifikaatide alusel. Nende tootegruppide puhul, millede sertifikaadid pole kooskõlastatud, toimub eksport valdavalt Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahel kooskõlastatud sertifikaadivormidega.
Loomsete toodete eksportimisel EMÜ liikmesriikidesse peavad tootmisettevõtted olema kantud nende ettevõtete nimekirja, kes omavad õigust oma toodete eksportimiseks ühenduse territooriumile. Kui ettevõte on kantud juba ühe liikmesriigi nimekirja, omab ta õigust eksportida oma tooteid kõigisse liikmesriikidesse.

Ekspordi kavandamisel EMÜ liikmesriiki on vajalik silmas pidada, et ka tooraine päritoluettevõte peab olema kantud nende ettevõtete nimekirja, kes omavad õigust oma toodete eksportimiseks EMÜ territooriumile. Tooraine toomisel teistest Euroopa Liidu riikidest peab sellisel juhul olema kaubaga kaasas Euroopa Liidu ning EMÜ vahel kooskõlastatud vormis presertifikaat, mis on väljastatud lähteriigi pädeva asutuse poolt. Ainult antud dokumendi alusel saab Eesti sertifitseeriv ametnik väljastada ekspordisertifikaadi EMÜ liikmesriiki. 

Kui ettevõte saadab teise liikmesriiki kaupa või toorainet, millest valmistatud toote lõppsiht on EMÜ liikmesriik, peab kaubaga samuti olema kaasas presertifikaat, mille taotlemine toimub tavapärase korra (DOCX)kohaselt

Ka siis, kui tooraine pärineb väljaspoolt Euroopa Liit olevast ettevõttest, peab tooraine päritoluettevõte olema kantud nende ettevõtete nimekirja, kes omavad õigust oma toodete eksportimiseks EMÜ territooriumile. Sellisel juhul peab toorainega kaasas olema sertifikaat, milles olevad kinnitused võimaldavad Eesti sertifitseerival ametnikul väljastada ekspordisertifikaati EMÜ liikmesriiki.

Viimati uuendatud: 8. Juuli 2019