Language switcher

Sa oled siin

Hong Kongi Erimajandustsoon

Hong Kongi Erimajandustsooni (HK) ekspordi kavandamisel tuleb arvestada järgmisi aspekte:

  •   Eestist saab HK-sse eksportida toidugruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on kooskõlastatud HK vahel.
  •  Nõutav on, et tootmisettevõte oleks HK pädeva asutuse poolt kantud impordiluba omavate ettevõtete registrisse.
  •   Erandina pole kuumtöödeldud lihatoodete ekspordil nõutav ettevõtete registreerimine HK Toiduohutuskeskuse poolt ja sertifikaadi riikidevaheline kooskõlastamine Selle tootegrupi ekspordiga seonduvatel teemadel palume kontakteeruda Veterinaar- ja Toiduametiga teemakohase konsultatsiooni saamiseks.
  • Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.

Linnuliha

Veterinaarsertifikaadi vorm: Linnuliha Hong Kongi Erimajandustsooni (126 KB, DOC) (alates 15.05.2015)

Veiseliha

Veterinaarsertifikaat Hong Kongi Erimajandustsooni ekporditavale veiselihale väljastatakse TRACES-süsteemis.

Viimati uuendatud: 16. Juuni 2020