Language switcher

Üldinfo

Hong Kongi Erimajandustsooni (HK) ekspordi kavandamisel tuleb arvestada järgmisi aspekte:

  •   Eestist saab HK'i eksportida toidugruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on kooskõlastatud HK  vahel.
  •  Nõutav on, et tootmisettevõte oleks HK pädeva asutuse poolt kantud impordiluba omavate ettevõtete registrisse.
  •   Erandina pole kuumtöödeldud lihatoodete ekspordil nõutav ettevõtete registreerimine HK Toiduohutuskeskuse poolt ja sertifikaadi riikidevaheline kooskõlastamine Selle tootegrupi ekspordiga seonduvatel teemadel palume kontakteeruda Veterinaar- ja Toiduametiga teemakohase konsultatsiooni saamiseks            
  • Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele

 

Viimati uuendatud: 12. Juuli 2019