Language switcher

Jaapan

Ekspordi kavandamisel Jaapanisse tuleb arvestada järgmisi aspekte:

  • Eestist saab Jaapanisse eksportida tootegruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on Eesti Vabariigi ja Jaapani vahel kooskõlastatud. Erandiks on kalatooteid (selle tootegrupi sertifitseerimise teemal palume kontakteeruda Veterinaar- ja Toiduametiga teemakohase konsultatsiooni saamiseks).
  • Enne kauba eksportimist soovitame ettevõttel konsulteerida Jaapani importijaga toodele Jaapani nõuetest tulenevate analüüside teostamise osas.               
  • Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.

Piimatooted

Veterinaarsertifikaadi vorm: Piimatooted Jaapanisse (21.19 KB, DOCX) (alates 04.05.2020)

 

Viimati uuendatud: 16. Juuni 2020