Language switcher

Kanada

Ekspordi kavandamisel Kanadasse tuleb arvestada järgmisi aspekte:

  •     Eestist Kanadasse eksporditavad tootegrupid peavad olema registreeritud Kanada Toiduohutusagentuuri poolt. Eestist saab Kanadasse eksportida aqvakultuure (sertifikaat väljastatakse elektroonilises vormis TRACES süsteemis). Kalatoodete ja piimatoodete ekspordiga seonduvatel teemadel palume kontakteeruda Veterinaar- ja Toiduametiga teemakohase konsultatsiooni saamiseks
  •  Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.

Akvakultuurid

Veterinaarsertifikaat Hong Kongi Erimajandustsooni ekporditavatele akvakultuuridele väljastatakse TRACES-süsteemis.

Viimati uuendatud: 16. Juuni 2020