Language switcher

Üldinfo

Ekspordi kavandamisel Korea Vabariiki arvesse võtta järgmisi aspekte:

  • Korea Vabariiki saab eksportida tootegruppe, mis on läbinud Korea Toidu- ja Ravimiohutuse Ministreeriumi (MFDS) poolt ettenähtud registreerimisprotsessi. ja mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on riikde vahel kooskõlastatud. Lihatoodete puhul on vajalik ka Korea Põllumajanduse-,Toidu ja Maaelu Ministeeriumi (MAFRA) poolt ettenähtud registreerimisprotsessi läbimine.
  • Nõutav on, et tootmisettevõte oleks Korea vastava pädeva asutuse poolt kantud impordiluba omavate ettevõtete registrisse.
  • Sertifikaat peab olema väljastatud igale saadetisele. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele
Viimati uuendatud: 12. Juuli 2019