Language switcher

Maroko

Ekspordi kavandamisel Marokosse tuleb arvestada järgmisi aspekte:

  • Eestist saab Marokosse eksportida tootegruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on Eesti Vabariigi ja Maroko vahel kooskõlastatud.
  • Tootjariigi ja tootmisettevõtte registreerimine Maroko pädeva asutuse poolt pole nõutav.
  • Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.
Viimati uuendatud: 16. Juuni 2020